Birleşik Krallık'ta teklif edilen yeni yasayla birlikte, yumurta, sperm ve embriyo bağışı yapan kişiler, doğumdan itibaren anonim kalma haklarını kaybedecek.

Ülkede yürürlükte olan mevcut yasalar, sperm ve yumurta bağışıyla doğan çocukların 18 yaşından sonra başvurması durumunda biyolojik ebeveynlerini öğrenebilmesini öngörüyordu.

Ancak Doğurganlık ve Embriyoloji Kurumu, DNA testlerinin kolayca ulaşılabilir hale gelmesi, genetik eşleştirme hizmetlerinin yaygınlaşması ve sosyal medyada yapılan bilgi paylaşımları nedeniyle resmi olmayan yollarla ebeveynlerini arayan kişilerin artmasından dolayı yasada değişiklik yapılmasını istedi.

Kurum başkanı Julia Chain konuyla ilgili açıklamasında, "Yasa ve gerçekte neler yaşandığı konusunda bir dengeye ihtiyacımız var" diye konuştu.

33 yıldır yürürlükte olan uygulamanın değişmesi için parlamento onayından geçmesi gerekiyor.

Yasanın ilk hali bağışçılara tam anomimlik sağlıyordu. 2005'te yapılan değişiklikle birlikte, yumurta ve sperm bağışı yoluyla doğan kişilere 18 yaşından sonra biyojik anne babalarının kimliğini öğrenme hakkı verilmişti.

Bu değişiklik o dönem bağışlarda geçici bir düşüşe neden olsa da, daha sonra bu rakamlar eski halinden de yüksek seviyelere ulaşmıştı.

Yeni düzenlemeye göre 2005'ten önce bağış yapan kişiler tamamen anonim kalmaya, 2005 sonrası bağışçılarsa çocuk 18 yaşına gelene kadar anonim kalmaya devam edecek. Düzenleme sadece yeni bağışçılar için geçerli olacak.