Kıbrıs'ın yetiştirdiği değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Ten Feizi adına yükseköğretim (doktora) bursu verileceği açıklandı.

Başvuruyu yapacak kişiler için gerekli görülen tek şart, doktora araştırma ve yayın konusunun mutlaka Kıbrıs Türk arşivciliği, kütüphaneciliği ve/veya müzeciliği üzerine olması.

Yapılan açıklamaya göre, burs başta KKTC olmak üzere, Türkiye ve dünyadaki doktora öğrencilerinin başvurularına açık olacak. Kıbrıs Türk arşivciliği, kütüphaneciliği ve müzeciliği üzerine güncel bir doktora araştırması yapılabilmesi için TEZARUS Yazılım ve Bilgi Hizmetleri Ltd. tarafından verilecek doktora bursu, maddi destek ve kırtasiye yardımını içerecek.

Bursiyerin ihtiyaç duyacağı tüm basılı ve elektronik yayınlar da TEZARUS firması tarafından sağlanacak. Bursiyerin tezi de TEZARUS Kitap tarafından açık erişim yayını olarak kitaplaştırılacak.  

TEZARUS Yazılım ve Bilgi Hizmetleri Ltd. Kurucu Direktörü Serkan İpekçi, konuyla ilgili açıklamasında, “Kıbrıs üzerine kayıtlara giren 871 yüksek lisans ve doktora tezi var ancak ne yazık ki hiçbiri ülkemizdeki kütüphane-arşiv-müze (KAM) üzerine değil. Bunu teşvik etmek için geliştirdiğimiz bu burs programını duyurmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz….” dedi.