Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi, kuruluşu olan 2010-2011 Akademik Yılından bu yana gelişmesini sürdürerek, KKTC’nin en iyi Hukuk Fakültelerinden bir olarak ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor.

   UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tunç, fakültelerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan değerlendirmelerde KKTC’nin en iyi hukuk fakültesi seçildiğini anımsatarak, ayrıca AB Hukuk Fakülteleri Birliği’nin (ELFA: The European Law Faculties Association) üyesi olduklarının da altını çizdi.
   Nigerian Law School ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Nijerya Baro eğitimi için gerekli temel derslerin Hukuk (İngilizce) programlarında mevcut olduğunun saptandığını işaret eden Tunç, bu nedenle programdan mezun olan öğrencilerin Nijerya’da birinci seviyeden baro eğitimine girişlerinin kolaylaştırılması kararı alındığını kaydetti.
   Tunç, Fakülte bünyesinde lisans düzeyinde Hukuk ve Uluslararası Hukuk olmak üzere iki bölümlerinin yer aldığını ve amaçlarının hukuk biliminin gerektirdiği bilgi, beceri ve özelliklere sahip, sözel yeteneği gelişmiş, hukuki bilgi, yöntem ve tekniklerini özümsemiş, yaratıcı, eleştirel düşünebilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan hukukçular yetiştirmek olduğunu söyledi. 

   Mezunlarının özellikle hukuki bilgileri teknolojik gelişmelere entegre edebilen ve hukuki bilgi ile paralel şekilde teknolojik bilgiyi kullanabilen bireyler olmalarını önemsediklerini aktaran Tunç, “Bu nedenle Türkiye ve KKTC Hukuk Fakülteleri arasında bir ilki gerçekleştirerek 2021-2022 Akademik Yılından itibaren müfredatımıza ‘Hukuk mesleğine giriş sınavına’ hazırlık derslerini dahil ettik” dedi.  

   Tunç, öğrencilerin öğrendikleri teorik bilgileri pratikte kullanabilmeleri için sanal mahkeme salonlarında farazi mahkeme uygulamalarını başlattıklarını da belirterek, “Böylece öğrencilerimizin davalı, davacı, hâkim ve savcı gibi çeşitli roller alarak kendilerini mesleğe hazırlamalarına katkı sağlıyoruz” ifadesini kullandı.
   UKÜ Hukuk Fakültesi olarak her akademik dönemde öğrencilere yönelik sempozyumlar ve kariyer günü sohbetleri düzenlediklerini de belirten Tunç, “Bu sayede öğrencilerimizin kendi araştırmalarını sunmalarına da fırsat veriyoruz” şeklinde konuştu.
   Tunç açıklamasında, öğrenci araştırmalarının sunulmasına fırsat veren Genç Ceza Hukukçuları Kongresi’ne KKTC’den katılan tek Hukuk Fakültesi olduklarına da dikkat çekti.   Fakülteye başvuru ve kayıt kabul hakkında da bilgi veren Tunç, KKTC liselerinden mezun olan KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış TC vatandaşı öğrencilerin Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı Sonuçları ya da diploma not ortalamaları ile tüm programlarına başvuru yapabileceklerini belirterek, “Ayrıca GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level sınav sonuç belgeleri olan aday öğrencilerin de tüm programlara kayıt kabul hakkı vardır” dedi.