İki̇ Toplumlu Kıbrıs Kadın Koali̇syonu (CWBC), Kıbrıs Sorunu hakkında açıklamalarda bulunarak, BM Genel Sekreteri’ne konuyla ilgili mektup gönderdiklerini açıkladı.

CWBC, Kıbrıs sorununda devam eden çıkmazdan endişe duyduklarını dile getirerek, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin Cuellar’ın çabalarını desteklediklerini belirterek sorunun çözümsüz kalmasının her iki toplum için de zararlı sonuçlar doğuracağını vurguladı.

İki̇ Toplumlu Kıbrıs Kadın Koali̇syonu’nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Geniş bir uzmanlık, bilgi ve deneyim yelpazesini barışa olan derin bağlılıkla bir araya getiren, güçlü bir çözüm yanlısı iki toplumlu kadın grubu olan İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu (CWBC), Kıbrıs sorununda devam eden çıkmazdan son derece endişe duymaktadır.

Kabul edilemez statükonun devam etmesine izin verilmesi ve Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması halinde, bunun adanın geleceği ve her iki toplum için de zararlı sonuçlar doğuracağını vurgularlar.

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Sayın Maria Angela Holguin Cuellar’ın çabalarını güçlü bir şekilde desteklediklerini ve 5 Temmuz 2024 tarihinde görev süresinin yenilenmemesi ihtimalinden endişe duyduklarını ifade ettiler.

BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’e 28 Haziran 2024 tarihinde gönderdikleri mektupta, arzu edilen sonuca ulaşmak için uluslararası toplumun desteğiyle herkesin daha yoğun çaba göstermesi için ek süre tanımak üzere, Kişisel Temsilcisinin görev süresini uzatma yönünde cesur bir karar alması çağrısında bulundular.

İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu (CWBC), görev süresinin uzatılması halinde BMGS Kişisel Temsilcisine ek süre tanınmasının, bu kez olumlu bir sonuca ulaşılabilmesi için sürecin yeniden tasarlanması amacıyla atılması gereken adımlara ilişkin somut tavsiyelerin sunulmasının yanı sıra ilgili tüm aktörlerle daha fazla temas kurulmasına olanak tanıyacağına inanmaktadır.

Özellikle şu husus vurgulanmaktadır: “Bu kez müzakere süreci daha farklı, daha kapsayıcı, daha katılımcı, daha şeffaf olmalı ve sadece iki liderin sorumluluğunda olmamalıdır. Kadınlar, gençler ve sivil toplum müzakerelerde belirleyici bir rol oynamalıdır.”

İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu, Kıbrıslı kadınları bu yönde harekete geçirerek Sayın Holguin’in çabalarına olumlu katkıda bulunma ve yardımcı olma kararlılığını yinelemektedir.

Bu girişimin medyada geniş yer bulmasını sabırsızlıkla bekliyor ve İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu’nun (CWBC) yukarıdaki pozisyonlarının detaylandırıldığı BM Genel Sekreteri’ne gönderilen mektubu ekte sunuyoruz.”

İki̇ Toplumlu Kıbrıs Kadın Koali̇syonu' nun (CWBC) BM Genel Sekreteri Holguin’e gönderdiği mektup:

Letter To Unsg In Tr

Editör: Yasemin Canbaz