Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ülkede kayıt dışı ilaç kullanımının artmasından dolayı endişe duyduklarını açıkladı.

Özellikle zayıflamak için kullanılan “ozempic" gibi ilaçların hem sağlık açısından hem de yasal açıdan ciddi riskler taşıdığı ifade edilirken bu tür ilaçların sahtelerinin de piyasada yaygın olarak bulunduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın onayını olmayan hiçbir ilacın kullanılmaması ve bu konuda Bakanlığın gerekli denetimleri yapması gerektiği ifade edildi.

Tabipler Birliği’nde yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Kuzey Kıbrıs'ta izinsiz ilaç kullanımının tehlikeleri konusundaki endişelerimiz giderek artmaktadır. Bu durum özellikle zayıflamak için kullanılan Ozempic gibi kayıt dışı ilaçlar için geçerlidir. İlaçların kayıtsız olarak kullanılması, hem sağlık hem de yasal açıdan ciddi riskler taşımaktadır. Özellikle dünya sağlık örgütü, bu tür ilaçların sahtelerinin piyasada yaygın olarak bulunduğunu uyarmaktadır.

Öncelikle, kayıt dışı ilaçların kullanımı, ilaçların güvenliği ve etkinliği hakkında herhangi bir garanti sunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı’ndan onaysız, ithalat izni olmayan ilaçların kullanımı hem tıbbi, hem de yasal sorunlara yol açabilir. Kıbrıs'ın kuzeyinde, ilaçların ithalatı ve dağıtımı sıkı yasal düzenlemelere tabidir. İzinsiz, onaysız ilacı temin etmek ve/veya satmak, hem bireyler hem de işletmeler için büyük mali ve hukuki riskler doğurur.

Bu nedenle, ilaç kullanımı konusunda son derece dikkatli olunmalı ve yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılmalıdır. Hekimler, eczacılar ve hastalar bu konuda dikkatli davranmalıdır. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Dairesi, mutlaka etkin, yeterli ve yerinde denetimler yapmalıdır.

Kıbrıs'ın kuzeyinde Ozempic gibi kayıt dışı ilaçların kullanımında artış dikkat çekmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın onayını taşıyan ilaçlar dışında hiçbir ilacın kullanılmaması, hem bireysel sağlık hem de toplumsal güvenlik açısından kritik bir gerekliliktir.”

Editör: Yasemin Canbaz