Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Halk Sağlığı, Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert, Sağlık Bakanlığı’nın deniz ve havuz suyu analizlerini yapmadığını ve şeffaf bir şekilde ilan etmediğini belirterek Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha göreve davet etti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Mert, “Bu konuda kaybedilen güveni kazanmak için başta KTTB olmak üzere sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmaya tekrardan davet ederiz” ifadelerini kullandı.

Açıklama şu şekilde:

“Yaz aylarının gelmesiyle birlikte deniz ve havuzlar yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Halk sağlığının korunması açısından düzenli olarak deniz ve havuz suyu analizlerinin yapılması ve şeffaf şekilde duyurulması büyük önem taşımaktadır. Ancak, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda hâlâ daha tatmin edici adımlar atmaması ciddi endişelere ve şüphelere yol açmaktadır.

Bilindiği üzere her yıl rutin olarak Nisan- Ekim ayları arasında deniz ve havuz suyu analizleri yapılmakta ve ayrıntılı şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktaydı. Bu yıl ise analizler haziran ayına kadar yapılmamıştır. Bayram öncesinde ise inandırıcı olmayan, yüzeysel ve ayrıntı içermeyen şekilde 102 plajda su analizi yapıldığı ve sonuçların halk sağlığı için güvenli olduğu iddia edilmişti. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) olarak, 26 Haziran’da yapmış olduğumuz basın açıklamasıyla, Sağlık Bakanlığı’nı deniz ve havuz sularının düzenli olarak analiz edilmesi ve sonuçlarının kamuoyuyla ayrıntılı şekilde paylaşılması konusunda daha duyarlı ve titiz olmaya davet etmiştik.

Bu açıklamamızdan sonra hiçbir açıklama yapılmadığı gibi, 27 Haziran günü, Sağlık ve Çevre Bakanları bir protokol imzalayıp ve analizlerin haftada bir kez yapılıp kamuoyu ile paylaşılacağını basın önünde taahhüt ettiler. Buna karşın, iki haftalık süre geçmesine rağmen analiz sonuçlarına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu durumu protesto ediyoruz. Ayrıca, imzalanan protokol töreninde havuz sularıyla ilgili olarak hiçbir şey söylenmemesi de kabul edilemez bir ihmaldir.

Sağlık Bakanı Sayın Dinçyürek, ülkede sağlık ve çevre adına önemli bir adım atıldığını iddia etmiştir. Ancak, protokol imzalanmasından sonra iki hafta geçmesine rağmen, yeni analiz sonuçların paylaşılmaması, daha önce açıklanmayan haziran ayına ait 102 plaj suyu analizlerinin geç açıklanması, ekinde ise imzalı onaylı Devlet Laboratuvarı raporlarının bulunmaması, ayrıca analiz sonuçlarında çelişkili sonuçların varlığı, halk sağlığı açısından kabul edilemez bir ihmaldir. Sağlık Bakanlığı’nı, denizlerin ve havuzların mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini kamuoyuna düzenli ve şeffaf bir şekilde ayrıntılı olarak açıklamaya davet ederiz.

Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ve Sağlık Bakanı Sayın Dr. Hakan Dinçyürek tarafından imzalanan protokol, deniz suyu kalitesinin izlenmesi ve analiz edilmesini öngörmektedir. Ancak, imza töreni sonrası yapılan açıklamalar, kamuoyunu tatmin edici olmaktan uzaktır. Halk sağlığını korumak için gerekli önlemlerin alınmadığı, sonuçların şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı ortadadır. Esasen yasa ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne görev verilen deniz ve havuz suyu analizlerinin yapılması ve duyurulması görevinin ciddiyetsiz bir protokol ile Çevre Bakanlığına devredilmesi zaten Sağlık Bakanlığı’nın iflasını ve görevini yapamadığını belgelemektedir. Turizm ve Çevre Bakanlığı adına 10 Temmuz tarihinde yapılan Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgesi deniz suyu analiz sonuçları da kamuoyunu tatmin edecek şekilde ayrıntılı, güvenli ve şeffaf değildir.

KTTB olarak, halk sağlığı konusundaki çalışmalarımızı sürdürmeye ve bu konunun yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar izlenen ciddiyetsiz tutumdan dolayı Sağlık Bakanlığının samimiyetini sorguluyoruz. Sağlık Bakanlığı’nı numune alınma, numunelerin laboratuvara ulaştırılma, tahlillerin yapılma ve sonuçların ayrıntılı açıklanma adımlarında şeffaf olmaya ve yasal sorumluluklarını yerine getirmeye, bu konuda kaybedilen güveni kazanmak için başta KTTB olmak üzere sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmaya tekrardan davet ederiz”.

Editör: Erol Kanlıada