Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  çatısı altında faaliyet gösteren “Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi” ne Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği (MSD) üye olarak kabul edilmesinin ardından ilk temsiliyetini yaptı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) üyelerinden oluşan ve sanayi sektöründe en aktif derneklerden olan Mobilya Sanayicileri Derneği, Türkiye’de ekonomik sivil toplum örgütlerinin en üst çatısı konumundaki TOBB’un altında faaliyet gösteren 61 sektör meclisinden biri olan “Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi” ne üyeliği kabul edilmişti.

Ankara’da TOBB Merkezi’nde 3 Temmuz’da yapılan Mobilya Ürünleri Meclis Toplantısı’nda, Başkanlık Divanı seçimi yapıldı.

TOBB çatısı altındaki sektör meclisleri, 2006 yılından bu yana, sektörlerin gelişmesini yavaşlatan unsurların ortadan kaldırılması, sektörel rekabet gücünün artırılması, sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi ve kamu kurumları tarafından yapılan düzenlemelere ışık tutmak amacıyla faaliyet göstermekte. Yasayla kurulan bu meclisler sektörleri kamu nezdinde temsil etmeye yetkili en üst düzey yapılardır.

Editör: Erol Kanlıada