BAGIMSIZ-29

AVRUPA-32

DİYALOG-35

YENİDÜZEN-20

YENİBAKIS-13

STAR-27

KIBRIS GAZETESİ-2

HALKINSESİ-3