Bakanlar Kurulu, "Besin Maddeleri Tüzüğü"nde yeniden değişikliğe girerek ithal edilecek gıdalarla ilgili bazı düzenlemeler getirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik tüzüğüyle, esas tüzükteki 12. Maddenin 3’üncü paragrafı kaldırılarak yerine “Önceden bir besin maddesinin ithal izni bulunsa bile üretim tarihi ile son kullanma tarihi arasındaki süre ve/veya en iyi kullanma süresi 12 aya kadar olan ürünler için ½’sini doldurmamış olacak şekilde ülkeye sokulmaları gerekir” düzenlemesi konuldu.

6’ncı paragraf ise “Üretim tarihi ile son kullanma tarihi arasındaki süre bir yıldan fazla olan ürünler için, üretim tarihi ile son kullanma tarihi arasındaki süre ve/veya en iyi kullanım süresinin ½’sini doldurmamış olacak şekilde KKTC’ye sokulmaları gerekmektedir. Üretim tarihi ile son kullanma tarihi arasındaki süre ve/veya en iyi kullanma süresi 6 ay ile 12 ay arasında olan ürünlerde, nakil ve/veya taşıma esnasında 30 güne kadar gecikme yaşanması halinde bu süreler ilgili bakanlık tarafından değerlendirilir” ifadeleriyle değiştirildi.

Tüzüğün 12’nci maddesinin 7’nci paragrafın yerini ise şu yeni 7’nci paragraf aldı:

“Gıda maddelerinin her türlü etiket bilgileri Türkçe ve/veya İngilizce olmalıdır. Bu iki lisanın bulunmadığı etiket bilgisine sahip ithal gıda maddelerinin piyasada bulunabilmesine izin verilebilmesi için;

-Gıda maddesindeki etiket bilgisinin Türkçe’ye yeminli tercüman tarafından çevrilmesi

-Ön izin başvurusu esnasında Türkçe çevirinin ilgili bakanlığa sunulması gerekir.”

Besin Maddeleri Tüzüğü’nde 31 Mayıs tarihinde de dondurulmuş ithal etle ilgili değişiklik yapılmıştı.

Editör: Onur Evrensel