Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün, çam kese böceklerinin bu yıl çok yoğun olmasından dolayı ancak havadan ilaçlama ile başarının mümkün olacağını savundu.

 İyigün, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının Yakın Doğu Üniversitesi ile imzaladığı protokolde çam kese böceği ile mücadelede havadan biyolojik ilaçlama öngörülmediğin belirterek,  bu yıl çam kese böceği zararının şiddetli olmasının öngörüldüğünü ve  şiddetli  bir seviyede ilaçlama tavsiye edildiğini kaydetti.

 Söz konusu protokolde gözlem yapma, tuzak kurulmasının sağlanması, avcı böceklerin (calasoma) çoğaltılması, kuş yuvalarının çoğaltılması, yumurta koçanı ve kese toplama( mekanik mücadele) yöntemleri kullanılacağından bahsedildiğini kaydeden İyigün, çam kese böceği zararı ile büyüme kaybı gösteren ağaçların zayıfladığını, bu duruma düşen ağaçları ölümcül kabuk böceklerinin istila edip ağaçları kurutabileceğini vurguladı.

 İyigün, “Çok yüksek yoğunlukta olan bir böcek zararın yaşandığı ülkemiz ormanlarında bu sorun ancak  havadan biyolojik larvasit uygulaması ile çözülebilir. Çam kese böceği istilası altında bulunan 25000 hektar civarında orman alanımızı bu sorundan kurtaracak ve yoğunluğu bir anda zarar eşik değerinin altına düşürecek ana mücadele yöntemi havadan biyolojik larvasit uygulamasıdır. Diğer mücadele yöntemlerinin hiçbiri ile etkin sonuçların alınması ve ormanların kurtarılması beklenemez. Dünyada bu denli popülasyon yoğunluğunda diğer yöntemler kullanılarak başarılı olunmuş tek bir örnek yoktur. Tarafların yaptığı bazı açıklamalar kamuoyu yanıltma amaçlıdır ve Bu protokol ile hiçbir  adım atılamayacağı aşikardır” dedi.    

 Protokolde öngörülen mücadele yöntemlerinin zaten şu anda Orman Dairesince sağlanan imkan ve olanaklar çerçevesinde  yürütüldüğünü belirten İyigün, söz konusu mücadele yöntemlerinin arttırılmasının da Orman Dairesinin mevcut personeli ile olanaksız olduğunu da iddia etti.

 Bu yıl böcek yoğunluğunun çok yüksek seviyede olduğundan, yoğunluğu zarar eşik değerinin altına düşürülmesi gerektiğini ifade eden İyigün, bu nedenle havadan ilaçlama yapılması, sonrasında da bahsedilen diğer mücadele yöntemleriyle mücadelenin desteklenmesi için gerekli bütçenin ayrılması gerektiğini belirtti.

 Havadan biyolojik larvasit kullanılarak mücadele yapılmasının  Orman Dairesi Müdürünün açıkladığı gibi pahalı bir yöntem olmadığını da ileri süren İyigün, diğer yöntemlere göre en ucuz yöntem olduğunu, bir hektar orman alanının çam kese böceğine karşı havadan ilaçlanmasının , bir hektar ağaçlama maliyetinin 1/23 ü olduğunu ifade etti.

Editör: TE Bilisim