Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Konut Eğitim Danışma ve Araştırma Merkezi (KEDA-M / HERA-C) tarafından Konut Sohbetleri etkinliğinin sekizincisi Mimarlık Fakültesi Alpay Özdural Dersliği’nde gerçekleştirildi.

“Mutfakta Buluşalım” teması çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, konutta mutfak mekanlarına farklı disiplinlerden katılımcıların bakış açıları ile bakılarak, mutfağın insan hayatında ve konuttaki değer ve önemine değinildi. Etkinliğe katılan davetli katılımcılar arasında mutfak mekanları üzerine araştırmalarda bulunan Yüksek Mimar Ceren Kürüm, mutfak mekanları ve donatılarını tasarlayıp üreten İç Mimar Öykü Günalp, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi ödüllü Şef Pınar Barut ve Gazimağusa kentinin sevilen simalarından başarılı pastacı ve Tatlı Hayat Coffee and Cake’in işletmecisi Fatime S. Dinç yer aldı.

Katılımcılar, mutfağın bir yuva, bir tapınak, kendi kendine kalınan bir terapi mekânı ve de keyifli anların buluşma mekânı olduğunu belirtirlerken, gerek konut mutfağının gerek endüstriyel mutfağın gerekse eğitim mutfağının, hiç fark etmeksizin mekanların kalbi olduğu belirtildi. Akademik bakış ile mutfak eğitimcisi öğretim görevlisi Pınar Barut, farklı kültürlerden gelen öğrenciler ile mutfağı nasıl tanımladığını ve kullandığını anlatırken, Ceren Kürüm dünden bugüne konutta mutfağın tasarım ve kullanımında yaşanan değişim ve gelişim üzerinde durdu. Pastacı ve işletmeci olarak Fatime S. Dinç ise bir konut mutfağında başlayan başarılı kariyer serüveninin endüstriyel mutfağa neler kattığını anlattı. İç Mimar Öykü Günalp konutta çağdaş mutfak tasarımlarından ve öne çıkan tasarım yaklaşımlarından bahsederek bilgiler verdi.

Etkinlikte, 2006 yılında kurulan Konut Eğitim Danışma ve Araştırma Merkezi’nin (KEDA-M / HERA-C) tarihçesi hakkında bilgiler verilerek, şimdiye kadar gerçekleştirilen etkinlik ve projeler retrospektif bir bakışla sunuldu. Etkinliğe 2006 yılından itibaren başkanlık eden dört başkanın emekli profesörlerden Nesil Baytın ve Türkan Uraz, öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kağan Günçe ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay Righelato’nun katılımları duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Etkinliğin moderatörlüğünü yapan önceki KEDA-M Başkanı Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay Righelato ve KEDA-M Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley etkinliğin başarı ile gerçekleşmesine katkı koydular.

Kurulduğu ilk günden itibaren 18 yıl boyunca konut ve yapılaşmış çevre ile ilgili bilgi üretmiş, eğitime katkı koymuş, konunun farklı kesimleri ile yapılan değişik akademik, bilimsel ve sosyal etkinliklerde uygulamaya ve toplumsal refaha katkı koymuş olan Konut Eğitim Danışma ve Araştırma Merkezi’nin (KEDA-M / HERA-C), ülkesel ihtiyaçları ve sorunlarını belirlemesi ve bu doğrultuda çözüm üretmeye devam etmesi hedeflenmektedir.