Programda, İnşaat Mühendisleri Odası'nın trafik ve ulaştırma alanındaki hassasiyetini ve önemini vurgulayan Ekinci, odanın trafik ve ulaşım konularında yaptığı çalışmalara dikkat çekti.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, Diyalog TV'de Özlem Çimendal'ın konuğu oldu.

İnşaat mühendisliği alanının İngilizce karşılığının "Medeniyet Mühendisliği" olduğunu belirten Ekinci, İnşaat mühendisliğinin birçok alt dalı bulunduğunu ve uzmanlık gerektirdiğini ifade etti. Özellikle trafik ve ulaşım mühendisliğinin bu uzmanlık alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Ekinci, Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte geçmişte "Geleceğe Güvenle Ulaştıralım" konulu bir konferans düzenlediklerini ve bir çok uzmanın ülkemizde inceleme yaparak bazı tesbitlerde bulunduğuna işaret etti.  Ancak bu konferansın sonuçlarının yeterince dikkate alınmadığını belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odası'nın yakın gelecekte Danimarka’dan gelecek bir uzmanla birlikte trafikte yaşanan sorunlara ilişkin bir çalıştay düzenleyeceklerini belirterek, “Hem mühendislerimizin hem de halkımızdan ilgi duyan kişilerin de katılabileceği bir çalıştay düzenleyeceğiz. 4 yıl önce yapılan çalıştayımızdan sonra yeni bir çalıştay yapıp bir güncel rapor hazırlamak istiyoruz.  Planlama, projelendirme, uygulama ve standarta uygun üretip denetmele ülkemizin en büyük eksiğidir.  Dolayısıyla bizler ülkemizdeki trafik sorununa bu çalıştayla birlikte daha fazla eğilmek istiyoruz.” dedi 

‘’Ülkemizde planlama, projelendirme, uygulama ve denetimde eksiklikler var’’

Doç. Dr. Ekinci, ülkemizde planlama, projelendirme, uygulama ve denetim konularında eksiklikler olduğunu ve bu eksikliklerin giderilmesi için oda olarak çaba gösterdiklerini belirtti.

Yeni yapılan yollarda dahi kısa zamanda çökmeler ve tasarım hatalarına sıkça rastladıklarına değinen Ekinci, karayolu yapılarının kalitesi ve güvenliği konusundaki eksikliklere dikkat çekti. Ekinci, Makine Mühendisleri Odası ile birlikte çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Ekinci, devletin temel görevlerinden birinin insanları güvenli bir şekilde bir noktadan diğerine ulaştırmak olduğunu ifade etti. Ancak, ülkemizde trafik alanında standartlara uygun bir şartnamenin olmamasının yol yapımını riske attığını dile getirdi. Bu nedenle, yol yapımının yüklenici firmaların inisiyatifine bırakıldığını ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

‘’Mevzuatlar güçlendirilmelidir’’

Ekinci, Karayolları Dairesi'nin yapılan yolların kontrolünden sorumlu olduğunu ancak bu denetimlerin yetersiz kaldığını ve dairenin pasifleştirildiğini dile getirdi. Trafik alanında belirli standartlara uygunluk ve etkili denetimlerin sağlanması için şartnamelerin oluşturulması ve mevzuatın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ekinci, bu sayede yapılan yolların kalitesinin de artırılabileceğini ifade etti.

‘’Projelerin ve ihalelerin doğru şekilde yapılıp yapılmadığının denetlenmesi gerekir’’

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, bir projenin veya ihalenin doğru şekilde yapılıp yapılmadığının denetlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, ‘’İnşaatlarının denetimi Planlama ve İnşaat Dairesi’nin sorumluluğunda olması gerekir.  Devlet bir inşaat yapılacaksa, imalat sırasındaki kontrolün Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından yapılmalıdır. Ancak, devlet tarafından kadroların yeterince desteklenmemesi nedeniyle sorunlar yaşanıyor.’’ dedi.