Cumhuriyet Meclisi Hukuk Komitesi’nin gündeminde bulunan yabancıların KKTC’den mal edinmelerini ve uzun vadeli kiralama yapabilmelerinin nasıl olacağını içeren Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ndaki yeni düzenlemelere karşı emlakçılar, sesini yükseltti.

   Anayasa’ya aykırı olduğu iddia edilen tasarıyla ilgili adım atma kararlılığını ortaya koyan emlakçılar, eylemlilik sürecini de değerlendirecek. İki konu Perşembe günü toplanacak Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Yönetim Kurulu’ndan gündeme getirilecek.

   Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği, dün akşam Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ndak gelinen süreç ile Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasası Tasarısı’nda öngörülen değişikliklerle ilgili üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

   Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Sungur’un konuşmasıyla başlayan toplantıda, derneğin avukatları Hüsnü Tokatlıoğlu ile Özlem Bendaşan, üyelere yabancılar değişiklik yasa tasarısıyla ilgili detaylı bilgi verdi, soruları yanıtladı.

   Toplantı sonunda yapılan oylamada, söz konusu tasarının geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması konusunun yönetim kuruluna götürülmesi için oybirliği alındı.

 438245503 847197970761287 3658842491306746988 N 

Sungur: Komitede, Dursun Oğuz tekledi, belli ki yasayı bilmiyor

    Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Sungur ile avukatlar, yabancılara mal satışına yönelik öngörülen değişikliklerin sektörü bitireceğini, ülkede kaosa ayrıca ciddi ekonomik kayba da neden olacağını iddia etti.

   Sungur ile Avukat Hüsnü Tokatlıoğlu, komite toplantılarına katıldıklarında yaşananlardan da söz etti.

    Sungur, “Komitede, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz tekledi, belli ki yasayı bilmiyor” derken, Tokatlıoğlu, tasarıyla ilgili yapıcı düşüncelerini aktardıklarını ancak memnun kalınmadığını, en büyük zararı görecek olan müteahhitlerin de tasarıyı savunmasına anlam veremediklerini ifade etti. Tokatlıoğlu, müteahhitlerin bu yasaya neden kayıtsız kaldığını da sorguladı.

   Komitenin ikinci toplantısında yaşanan bir durumu da aktaran Tokatlıoğlu, “Meclis hukukçusu tasarıyla ilgili hukuki görüşünü belirtti, anayasaya aykırılıktan söz etti. Toplantıda tekrardan savcılıktan görüş alınması konusunda karar üretildi. Daha sonra bu durum ne olduğunu sorguladığımda, hukukçunun yazıyı yazdığını ancak komitenin savcılığa göndermediğini öğrendim” dedi.

436986685 2070958853289071 8699951278923990399 N

Sungur: Sektöre darbe vurulacak

   Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Sungur, son bir yıldır emlak sektörünün ciddi saldırı altında olduğunu belirterek emlakçılarla ilgili yasa tasarısında geçirilen süreci anlatarak, kadük olduğuna dikkat çekti. Yasanın dört kez meclisten döndüğünü belirten Sungur, “Demek ki, bu yasanın geçmesiyle çok büyük mağduriyetler ve menfaatlerini kaybedecek olan güçlü çevreler olduğunu gösterir” dedi.

   Sungur, Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Bugüne kadar, sulh, usulle yasayı geçirmeye çalıştıklarını ancak bunun olmadığını belirten Sungur, şimdi de sektörün yabancılar yasasında yapılacak değişiklikle vurulmak istendiğini vurguladı.

   Sungur,  yabancılar yasasındaki değişiklik girişimiyle sektöre darbe vurulacağına işaret ederek gerekli mücadelenin verilerek, ara emri alınması ve eylemlilik sürecinin başlamasıyla ilgili kararlar üretileceğini ifade etti.

438196202 455602403701550 6691464380030496530 N

Tokatlıoğlu: Tasarı, her haliyle Anayasa’ya aykırı

   Avukat Hüsnü Tokatlıoğlu, 58/2007 Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası’nın ülkeye gelen yabancıların hangi koşullarda mal edinebileceğini içerdiğini ifade ederek bu yasanın taşınmaz mala ilişkin tüm sektörleri etkilediğini belirtti.

   Yasayla ilgili bir yıl önce hazırlanan tasarı ile şimdiki tasarı arasında farklar olduğunu söyleyen Tokatlıoğlu, tasarının kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Tokatlıoğlu, yabancılarla ilgili hazırlanan yasa tasarının Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizerek KKTC’deki yabancıların Anayasa’nın 13’üncü maddesindeki haklarının gasp edildiğini belirtti.

    Tokatlıoğlu, yabancıların mal alımını düzenleyen iki yasaya bakıldığında bir yabancı KKTC’den bir mal alabilirken, sınırsız şekilde satış sözleşmesi imza etme ve tapuya kaydetme hakkı olduğunu söyledi.

  Tokatlıoğlu, yasa tasarının yürürlüğe girmesi halinde, KKTC’ye yatırım yapmış, yasada tanımlanan tüm yabancıların bir mal dışında, satış sözleşmesiyle edindikleri, parasını ödedikleri ya da ödemeye devam ettikleri tüm malları ellerinden çıkarmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

   Hukuktaki geriye yürünmezlik prensibinin bu tasarıyla çiğnendiğini belirten Tokatlıoğlu,  geçmişte yapılan sözleşmelerin de geçersiz kılınacağını söyledi. Tokatlıoğlu, bir sözleşmenin geçersiz kılınmasının ise taraflar açısından ciddi sıkıntıları doğuracağını, yargıya da ciddi yük getireceğini kaydetti. Tasarıda tam anlamıyla satış sözleşmesi tanımı ve detayın da yapılmadığını anlatan Tokatlıoğlu, tasarının geçmesi halinde pazarlanan malın satış sözleşmesi hazırlanmadan yabancı alıcının Taşınmaz Mal Birimi’ne başvuru yapacağını, 6 ay ile 1 sene arasında değişen bekleme süresinden sonra mal alım izni çıkarsa, yabancı alıcıya 6 ay içinde koçan devri yapılmasının zorunlu kılındığını söyledi. Tokatlıoğlu, pratikte uygulaması mümkün olmayan bu süresinin normalde 2-3 seneyi bulduğunu hatırlattı.

   Tasarının yürürlüğe girmesi durumunda planlama onayı olan bir projenin satılamayacağını, yapılması halinde suç teşkil edeceğini anlatan Tokatlıoğlu, hatta 5 yıl hapislik cezası öngörüldüğünü kaydetti.

   Tokatlıoğlu, yasa geçtikten sonra bir yıl boyunca sadece bina ruhsatı olan malların satılabileceğini ifade etti.

   Tasarının “yanlış, hesapsız kitapsız” olduğuna işaret eden Tokatlıoğlu, tasarının geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.

Bendaşan: Bir parseldeki hane sayısının yüzde 50’den bir fazlası yabancıya satılamayacak

   Avukat Özlem Bendaşan da tasarıdaki maddelerden söz etti, çelişkili olan ve kaos yaratacak değişikliklere işaret etti.

   Bendaşan, yeni düzenlemede Bakanlar Kurulu izin müracaatına başvurabilmek için koçanın hazır olması gerektiği maddesine işaret ederek müteahhit ile alıcının ortada sözleşme dahi yokken vergileri ödememesi halinde işlemlerin başlayamayacağına değindi.

   Bir parsel içindeki hane sayısının yüzde 50’den bir fazlasının yabancıya satılamayacağı gibi birinci derece akrabalarına da aynı ülkeden vatandaş olanlara da satılamayacağına dikkat çeken Bendaşan, yapılmış kayıtlı sözleşmelerin de bir sene içerisinde devredilmesi gerektiğini ancak bunda da yüzde 50’den fazlasının yabancıya satılamayacağını kaydetti.

  Bendaşan, tasarının çok ciddi bir kaos ve ekonomik olarak ciddi bir yıpranma getireceğini vurguladı.