“Turizm ve üniversiteler adası” olarak tanımlanan KKTC’de Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’na (YÖDAK) kayıtlı 23 üniversite bulunuyor.

   Ülkemizde üniversite sayısının oldukça fazla olması “eğitim kalitesi” açısından sıklıkla eleştirilse de, bu üniversitelerin ekonomiye sağladığı katkı yadsınamaz durumda…

   Üniversitelerdeki öğrencilerin büyük bir kısmı yabancı öğrencilerden oluşurken bu öğrenciler hemen hemen ülkede faaliyet gösteren tüm sektörlere katkı sağlıyor.

   BAĞIMSIZ Gazete, YÖDAK’a kayıtlı 23 üniversitenin fakülte ve bölümlerini tek tek inceledi. Toplam 23 üniversitenin 17’sinde hukuk; 9’unda eczacılık; 8’inde tıp, diş hekimliği, turizm ve iletişim; 13’ünde ise mimarlıkla ilgili fakülteler yer alıyor.

   Üniversitelerin birçoğunda aynı fakülteleri görmek mümkünken bazılarında fakültelerin az oluşu oldukça dikkat çekici…

   Tercih edilen meslekler arasında yer alan veterinerlikle ilgili 23 üniversitenin sadece 2’sinde fakülte var. Ülkemiz toprağının verimliliği dikkate alındığında sadece bir üniversitede ziraat fakültesi olması da ilgi çekiyor.

   Ayrıca Türkiye’den öğretmen getirtilen özel eğitim alanında ise sadece bir üniversitede fakülte var. 23 üniversite incelendiğinde, farklı meslek alanlarında fakülteler olduğunu görmek de mümkün. 

   Örneğin “Hava Ulaştırma”, “Sanat”, “Tasarım”, “Deniz Bilimleri”, “Uzay Bilimleri”, “Gemi Makineleri İşletme”, “Gemi İnşaatı”, “Gemi Makineleri Mühendisliği” gibi…

HUKUKTAN SONRA MİMARLIK GELİYOR...

Ülkemizde Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’na (YÖDAK) kayıtlı 23 üniversite faaliyet gösteriyor. BAĞIMSIZ Gazete, bu üniversitelerdeki fakülte ve bölümleri tek tek inceledi. Toplam 23 üniversitenin 17’sinde hukuk; 9’unda eczacılık; 8’inde tıp, diş hekimliği, turizm ve iletişim; 13’ünde ise mimarlıkla ilgili fakülteler yer alıyor.

2 VETERİNERLİK FAKÜLTESİ, 1 ZİRAAT FAÜLTESİ…

YÖDAK’a kayıtlı üniversitelerin birçoğunda aynı fakülteleri görmek mümkünken bazı okullarda fakültelerin az olması dikkat çekiyor. Tercih edilen meslekler arasında yer alan veterinerlikle ilgili 23 üniversitenin sadece 2’sinde fakülte var. Ülkemiz toprağının verimliliği dikkate alındığında sadece bir üniversitede ziraat fakültesi olması da oldukça ilgi çekiyor.

ÖZEL EĞİTİMDE TEK BİR FAKÜLTE VAR

Türkiye’den öğretmen getirtilen özel eğitim alanında sadece bir üniversitede fakülte var. 23 üniversite incelendiğinde, farklı meslek alanlarında fakülteler olduğunu görmek de mümkün. Bunlara “Hava Ulaştırma”, “Sanat”, “Tasarım”, “Deniz Bilimleri”, “Uzay Bilimleri”, “Gemi Makineleri İşletme”, “Gemi İnşaatı”, “Gemi Makineleri Mühendisliği” örnek gösterilebilir.

İşte YÖDAK’a kayıtlı üniversitelerimiz:

Ada Kent Üniversitesi

   Ada Kent Üniversitesi’nde, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bulunuyor.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi

   Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde Havacılık Meslek Yüksekokulu, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu, Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu, Muhasebecilik Meslek Yüksekokulu ve Amerikan Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda toplam 10 ön lisans programı; İşletme Fakültesi, Hava Ulaştırma Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde toplam 10 lisans programı; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise 10 yüksek lisans programı ve 3 doktora programı yer alıyor.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2020 - 2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren faaliyet göstermeye başladı. Şu anda 9 Lisans Programı ile eğitim-öğretim vermeye devam ediyor.

Hukuk, İlahiyat, İngilizce Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Psikoloji, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) Uluslararası Ticaret Ve Lojistik (İngilizce) programları yer alıyor.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi

    Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde Sanat Fakültesi, Tasarım Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nden oluşuyor. Bu fakülteler çatısı altında ise birçok bölüm var.

Avrupa Liderlik Üniversitesi

    Avrupa Liderlik Üniversitesi’nde işletme, iletişim, uygulamalı bilimler, mühendislik ve hukuk fakülteleri bulunuyor.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

    Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde, mimarlık ve mühendislik, iktisadi, idari ve sosyal bilimler, eğitim, hukuk, turizm, eczacılık ve sağlık bilimleri fakülteleri bulunuyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi

    Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde; diş hekimliği, eczacılık, eğitim, fen ve edebiyat, hukuk, iletişim, işletme ve ekonomi, mimarlık, mühendislik, sağlık bilimleri, tıp ve turizm fakülteleri bulunuyor.

Dünya Barış Üniversitesi

    Dünya Barış Üniversitesi’nde, iktisadi, idari ve sosyal bilimler, sanat, mühendislik ve mimarlık, sağlık bilimleri, sağlık hizmetleri ve meslek yüksek okulu ve hukuk fakülteleri bulunuyor. 

Girne Amerikan Üniversitesi

   Girne Amerikan Üniversitesi’nde tıp, turizm, spor bilimleri, mimarlık tasarım ve güzel sanatlar, beşeri bilimler, eğitim, mühendislik, sağlık bilimleri, iletişim, hukuk, siyasi bilimler, işletme ve eczacılık fakülteleri bulunuyor.

Girne Üniversitesi

    Girne Üniversitesi’nde Deniz Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi bulunuyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

    Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyasal   Bilgiler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bulunuyor.

Kıbrıs Batı Üniversitesi

    Kıbrıs Batı Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve  Ekonomik İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bulunuyor.

Kıbrıs İlim Üniversitesi

   Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bulunuyor. 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

   Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi bulunuyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi

   Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi bulunuyor.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi

    Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nde İletişim, Fakültesi, Turizm Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bulunuyor. 

Rauf Denktaş Üniversitesi

    Rauf Denktaş Üniversitesi’nde Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bulunuyor. 

Uluslararası Alasya Üniversitesi

   Uluslararası Alasya Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi (faaliyete geçecektir), Mimar ve Mühendislik Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi bulunuyor. 

Uluslararası Final Üniversitesi

   Uluslararası Final Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bulunuyor.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

   Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve Tıp Fakültesi bulunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi

   Yakın Doğu Üniversitesi’nde  Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık, Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi bulunuyor. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

   Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları, Eğitim ve Beşeri Bilimler Lisans Programları, Mühendislik Lisans Programları Ve Yan Dal Programları yer alıyor.  

İstanbul Teknik Üniversitesi

    İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi ve Finans, Mimarlık, İç Mimarlık, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programları bulunuyor.