Eniz ORAKCIOĞLU

   Sivil toplum örgütleri, engelli bireylerin haklarını savunmak için “Engelli İstihdam Platformu” çatısı altında toplandı.

   Platformun amaçları arasında, engelli bireylerin istihdamına yönelik farkındalık yaratmak, engelli istihdamını düzenleyen hukuki metnin uygulanması ve denetimi için savunuculuk yapmak, işverenler üzerinde engelli istihdamı için kamuoyu baskısı yaratmak, işverenler ile engelli istihdamı için iş birliği yapmak, mevcut durumun tespiti ve takibine yönelik araştırmalar yapmak, politika ve eylem önerileri hazırlamak ve engelli bireylerin iş hayatında yer almalarına dair bilgilendirici, yönlendirici ve güçlendirici faaliyetlerde bulunmak yer alıyor.

   Engelli İstihdam Platformu’nun kurucu üyeleri şu şekilde:

   Alzheimer Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelliler Dayanışma Derneği, Umut Otizm Derneği, Thalassemia Derneği”.

      BAĞIMSIZ Gazete’ye konuşan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit,  Platformun amacının farkındalığı artırmak ve baskı unsuru yaratmak olduğunun altını çizerek engelli istihdamının savunuculuğunu yapmak istediklerini anlattı.

   Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın en az 25 çalışanı olan işletme, kamu kurum ve kuruluşlarında bir engelli istihdamını zorunlu kıldığını anlatan Kibrit, yasaya uyulmadığını belirtti. Kibrit, 2017’de yaptıkları çalışmada, veriler ışığında 601 engelli bireyin istihdam beklediğine dikkat çekti. Üniversite bitirmiş, yüksek lisansını tamamlamış, istihdam bekleyen engelli bireyler olduğunun altını çizen Kibrit, bu kişilerin de fırsat eşitliği içerisinde değerlendirilmesi gerektiği belirtti.

Kibrit: Platformun amacı farkındalığı  artırmak ve baskı unsuru yaratmak

   Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Avrupa Birliği projesi olarak yürütülen çalışmanın engellilerin özel sektör ve yerel yönetimlerde istihdamını desteklemeyi, engelli istihdamı artırmayı amaçladığını söyledi.

   Kibrit, bu kapsamda engellilerle ilgilenen sivil toplum örgütlerinin dahil olduğu Engelli İstihdam Platformu’nu oluşturduklarını ifade ederek hep beraber engelliler için çalışacaklarını belirtti.

   Kibrit, platform çatısında ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, eylem planı oluşturacaklarından söyledi. Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası gereği 25 ve üzeri çalışanı olan işletmelerin bir engelli çalıştırma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Kibrit, çeşitli sektörlerden belirlenecek 50 işletme ve 18 belediyenin tamamında, 150 engelli bireyin çalıştığı 20 kamu kuruluşunda yapılacak olan bir anketle neden engelli istihdamı yapılmadığının belirleneceğini söyledi.

   Kibrit, yasaya uyulmadığına işaret ederek devletin bu yasaya uyması halinde bugün istihdam bekleyen engellinin de kalmayacağını vurguladı. Kibrit, 2017’de yaptıkları çalışmada, veriler ışığında 601 engelli bireyin istihdam beklediğine dikkat çekti.

“Üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisansını tamamlamış  ve istihdam bekleyen engelli bireyler var”

   İstihdamın engelli bireylere en başta sosyal güvence sağlayacağını kaydeden Kibrit, “Çalışabilip, çalışmayan, işi olmayan engelliler bir maddi yardım alıyorlar ama o yardım sadece kendilerine veriliyor. Engelli bireyin evli olması veya çocuğu olması durumunda nakdi yardım bitiyor” dedi.

   Kibrit, istihdam ile hedefledikleri en önemli unsurun engellilerin sosyal güvencelerini sağlamak ve aileleri ile çocuklarının gelecek kaygısı yaşamamaları olduğunu belirterek, bunun ötesinde de toplumla iç içe olmaları, sosyalleşmeleri, kendilerine güvenlerinin artırılması ve ekonomik olarak kendi özgürlüklerini kazanmaları olduğunu ifade etti.

   Kibrit, engelli istihdamı yapmaları durumunda özel sektöre ciddi anlamda bir teşvik de olduğunu vurgulayarak, işletmelerin bunu göz ardı etmemeleri çağrısında bulundu.

   Bugün üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisansını tamamlamış ve istihdam bekleyen engelli bireyler olduğunun altını çizen Kibrit, bu kişilerin de fırsat eşitliği içerisinde değerlendirilmesi gerektiği belirtti.