Kıbrıs Türk Mimar Mühendisleri Odası Birliği'ne bağlı Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Öymen, Dünya Süt Günü vesilesiyle mesaj yayımlayarak, süt ve süt ürünlerine erişimin zor olmaması gerektiğini söyledi.

Öymen, Dünya Süt Günü nedeniyle yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklama şu şekilde:

“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), öncülüğünde düzenlenen Dünya Süt Günü, sütün yeterli ve dengeli beslenmedeki önemi, süt sektörünün ekonomiye ve toplumsal yaşama katkısı, sorunların tespiti ve çözüm yolları ile birlikte sürdürülebilir üretim konularına dikkat çekmek ve süt tüketimin artırılması amacıyla her yıl 1 Haziran’da kutlanmaktadır.

Gezegende en çok üretilen ve en değerli tarım ürünlerinden birisi olan süt, insanoğlunun beslenmesinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. İçerdiği yeterli ve dengeli protein, yağ, karbonhidrat, kalsiyum, vitamin ve mineraller nedeniyle temel gıda maddeleri içerisinde en ön sıralarda yer almaktadır.

Süt kimyasal bileşenleri ile mikroorganizma gelişimi için uygun bir gıda maddesi olduğundan   sağımın hijyen koşullarının uygulandığı bir ortamda gerçekleştirilmesi ve gıda mühendislerinin üretimden tüketime kadar her aşamada yer alması gerekmektedir. Ayrıca üretim yapılan yere ulaştırılana kadar sütün uygun dereceye hızla soğutulması ve soğuk zincir bozulmadan taşınması oldukça önemlidir. Sütün bozulmadan korunması ve tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilmesi için pastörizasyon ve UHT şartlarında işlenmeli ve uygun şekilde ambalajlanmalıdır.

Yüksek enflasyon ile sürekli artan yem, enerji ve işçilik fiyatları üreticilerimizin finansal sorunlar yaşamasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda, değişen iklim koşulları, hayvan refahını ve süt verimini olumsuz etkilemektedir.  Bu sebepler nedeni ile süt ve süt ürünlerinin fiyatları da diğer gıda ürünleri gibi artmış, çoğu insan temel bir gıda olan süte dahi erişemez hale gelmiştir

Üretimdeki dalgalanmalardan kaynaklı fiyat değişimlerini düzenlemek adına yapılması gerektiğini düşündüklerimiz şunlardır:

Kaliteli süt üretimi için süt üreticisi ve süt endüstrisi, kapsamlı politikalarla desteklenmeli ve kırsal kalkınmaya önem verilmeli,

Süt üreticilerinin bir araya gelmesini sağlayacak teşvikler oluşturulup, kooperatifler desteklenmeli,

Süt ve ürünlerindeki denetim artırılmalı, kayıt dışı üretime ve satışa izin verilmemeli,

Süt üreticilerine verimli ve sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmalı,

Süt ve süt ürünlerinin kalitesini belirleyen; hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığı hizmetleri, işletme şartları, sağım hijyeni, üretim, işleme, depolama ve pazarlama aşamaları dikkatle takip edilmeli ve göz ardı edilmemeli,

Süt ve süt ürünleri ihracatına yönelik teşvik ve destekler artırılmalı, pazarda süt ve süt ürünlerinin daha fazla yer edinmesi sağlanmalı,

Karbon ayak izini azaltan, su tüketimini minimize eden ve atıkları değerlendiren uygulamalar geliştirilmeli,

Atıkların hammadde olarak kullanıldığı, döngüsel ekonomi modellerine geçiş yapılmalı.

Biz Gıda Mühendisleri Odası olarak, süt ve süt  ürünlerinin tüketimini teşvik etmeye, üretimde sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli mekanizmaların kurulmasını, süt üreticileri ve endüstrisinin desteklenmesi gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz”.

Editör: Erol Kanlıada