Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, bir çok görevden alma ve atama yapıldı.
Buna göre, Bakanlar Kurulu, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'nin yurt dışındaki görev süresinin dolması nedeniyle, 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'ne (Lefkoşa) görevlendirilmesini kararlaştırdı.
Bakanlar Kurulu, KKTC Mersin Başkonsolosu Müdür/Temsilci Zalihe Mendeli'nin yurt dışındaki 5 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın 26'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'ne (Lefkoşa) görevlendirilmesine karar verdi.

Diğer kararlar

KKTC Brüksel Temsilciliği Müdür/Temsilci Ayda Soylu'nun görev uzatıldı.
KKTC Berlin Temsilciliğine Temsilci Olarak Emine Andız Ertürk görevlendirildi. 
KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu’nun görevi sonlandırıldı.     
Mustafa Kemal Beyazbayram, KKTC Roma Temsilciliği'nde temsilci olarak görevlendirildi.     
KKTC Berlin Temsilcisi Beniz Uluer Kaymak, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütüne görevlendirildi.     
Hakan Aksoy, KKTC Stockholm Temsilciliğinde misyon şefi olarak atandı.     
Çağrı Kalfaoğlu, KKTC Budapeşte Temsilciliğinde misyon şefi olarak görevlendirildi.     
KKTC New York Temsilcisi Müdür/Temsilci Mehmet Dana'nın görev süresi uzatıldı.     
KKTC Doha temsilcisi Mustafa Güven, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü’ne atandı.     
KKTC İstanbul Başkonsolosluğunda Enfermasyon,Tanıtma ve Basın Ataşesi Heves Gazi Emirtaneoğlu Tanıtma Dairesi’ndeki görevine iade edildi.     
17 Şubat 2023 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaliyle birlikte Huriye Hançerli KKTC Doha temsilciliğine misyon şefi olarak atandı.     
KKTC Stockholm Temsilciliğinde misyon şefi olarak görev yapan Murat Soysal, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütüne görevlendirildi.     
KKTC Bişkek temsilciliği'ne temsilci olarak Tahir Tahir atandı.
KKTC Budapeşte Temsilciliğinde misyon şefi olarak görevli bulunan Özgür Ezel’in görevi sona erdi.
KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Davulcu, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütüne görevlendirildi.     
Sosyal Sigortalar İdare Meclisi Başkanlığına Serkan İlseven'in yerine Tahir Serhat Atandı.