BAĞIMSIZ Medya Grubu, Metron Araştırma Şirketi’ne “KKTC’de Güncel Siyasal Durum Araştırması” yaptırdı. Mart-Nisan 2024 dönemini kapsayan anket çalışması, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak 515 kişiyle gerçekleştirildi.

   Ülkedeki ekonomik ve siyasi durumun yanı sıra güncel olaylarla ilgili kamuoyunun tepkisinin de ölçüldüğü anket çalışmasına, tüm ilçelerden katılım sağlandı.

   Araştırmada, ülke gündemini yoğun olarak meşgul eden ve siyasal duruma etki etme potansiyeline sahip iki adli soruşturmaya yönelik de sorulara yer verildi.

    “KKTC’de çok sayıda eczacı ve doktor hakkında yürütülen sahte reçete soruşturmasına ilişkin görüşünüz nedir?” ve “KKTC’de yürütülen sahte diploma soruşturmasına ilişkin görüşünüz nedir?” sorularıyla yurttaşların bu adli sürece ilişkin değerlendirmeleri de alındı.

   KKTC halkının artan suç olayları ve yolsuzluk iddiaları karşısında güçlü bir adli refleks beklentisi içinde olduğu görülüyor. Bu bağlamada “sahte reçete” ve “sahte diploma” soruşturmalarına büyük destek vardır.

441370948 1106393390478556 3797821027961030129 N 

Her 10 kişiden 9’u reçete soruşturmasına destek verdi

   Bir süredir gündemin ilk sıralarına yerleşen ve çeşitli tartışmaları da beraberinde getiren “sahte reçete” ve “sahte diploma” soruşturmalarıyla ilgili olarak kamuoyunun ne düşündüğünü belirlemek amacıyla yöneltilen sorular, halkın her iki soruşturmaya büyük destek verdiğini ortaya koydu.

   “Sahte reçete olayında çok sayıda eczacı ve doktor hakkında yürütülen polis soruşturmasını destekliyor musunuz?” sorusuna “destekliyorum” yanıtını verenlerin oranı yüzde 90.29 oldu.    

   Soruşturmaya mesafeli duran ve destek vermeyenlerin oranı yüzde 5.05’ken, “ne destekliyorum ne desteklemiyorum” diyerek nötr kalanların oranı yüzde 3.30 olarak kayda geçti.

   Bu sonuçlar, ortalama her 10 kişiden dokuzunun reçete soruşturmasına destek verdiğini gösterirken, sürecin en başında yaygın biçimde dile getirilen kuşkuların ve soruşturmanın başka nedenlere dayandığına ilişkin iddiaların kamuoyunda karşılık bulmadığını da gösterdi.

438137602 1706908289841693 785057487869895644 N

“Sahte diploma” soruşturmasına destek yüzde 91.84

  Kamuoyunda “sahte diploma” soruşturmasıyla anılan adli süreç, “sahte reçete soruşturması” gibi halkın büyük çoğunluğu tarafından destekleniyor.

   Reçete olayından sonra çıkan diploma soruşturmasına destek verenlerin oranı yüzde 91.84.  

   Reçete olayında yüzde 5 olan karşı görüşlülerin yani desteklemediğini belirtenlerin oranı bu soruşturmada yüzde 4.08, “ne destekliyorum ne desteklemiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 2.52 oldu.

   Genel olarak bakıldığında diploma soruşturmasına desteğin, reçete soruşturmasına destekten çok az daha yüksek olduğu görülüyor. Fakat her iki soruşturmanın yakın oranlarla ve yüzde 90’lar düzeyinde destek aldığı gerçeği göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir.

   Bu derecede yüksek destek oranları aynı zamanda kamuoyunun güçlü beklentisini yansıtması bakımından da önem taşıyor.

   Bu oranların çeşitli alanlarda hukuk dışı uygulamaların yaygınlaştığına ilişkin toplumsal kanaatin bir yansıması olarak değerlendirmek mümkündür. Bu kanaate bağlı olarak suçla mücadele konusunda her zamankinden daha güçlü bir iradenin oluştuğunu söylemek yanlış olmayacaktır.