Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda elektrik, ithal et ve çalışma hayatı konuları ele alındı.  

Genel Kurul'da ilk olarak Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite'nin Genel Kurul devam ederken çalışmasına olanak verilmesine ilişkin tezkere görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin Oslo’da düzenlenen Maraş konusundaki toplantısına CTP Milletvekili Armağan Candan ile birlikte katılan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, hazırladıkları raporu okudu.

Hasipoğlu, rapor hakkında yaptığı konuşmada, Maraş’ın hassas bir konu olduğunu AKPA’da ilk kez bu derinlikte tartışıldığını dile getirerek, komitede söz alarak görüşlerini aktardıklarını, 1984 yılındaki BM Güvenlik Konseyi kararının güncelliğini yitirdiğini belirtti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun devrede olduğunu dolayısıyla o kararın çağ dışı kaldığını söyleyen Hasipoğlu, Rumların tüm çözüm önerilerini reddettiklerini, dolaysıya bu raporun hakkaniyetli olmadığını kaydetti.

Raporun geri çekilmesi gerektiğini dile getiren Hasipoğlu, kararın içeriğine karşı olduklarını söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan verilen bilgilerin raporda yer almamasını eleştiren Hasipoğlu, raporun objektifliğini yitirdiğini, haziran sonundaki toplantıda da görüşlerini aktaracaklarını belirtti.

Editör: Onur Evrensel