Politis gazetesi, raporda sivil toplum örgütlerinin örgütlenme özgürlüğüne önemli ölçüde müdahale edildiğine işaret edilirken, sığınmacıların işkence veya zulüm görecekleri bir ülkeye geri gönderilmeleri ve yabancı sığınmacılar da dahil, etnik veya azınlık etnik grupların üyelerini hedef alan şiddet veya şiddet tehdidi içeren suçların söz konusu olduğunun belirtildiğini yazdı.

Habere göre raporda, Rum hükümetinin insan hakları ihlalinde bulunmuş olabilecek görevlileri tespit etmek ve cezalandırmak için adımlar attığı, ancak bu adımların sınırlı sayıda olduğu belirtildi.

Raporda, “Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin”, adada uluslararası alanda tanınan tek hükümet olduğu ifadesine yer verilirken, 1974’ten bu yana, Kıbrıs’ın kuzeyindeki üçte birlik bölümün Kıbrıslı Türkler tarafından yönetildiğine işaret edildi.

Güney Kıbrıs’taki yasaların, basın-yayın organları da dahil olmak üzere ifade özgürlüğünü garanti altına aldığının belirtildiği raporda, Rum hükümetinin genel olarak bu hakka saygı gösterdiği kaydedildi.

Habere göre raporda, yasaların vatandaşa gizli oyla ve eşit oy hakkına dayalı, periyodik olarak yapılan seçimlerle hükümeti seçme hakkı tanındığı ifade edildi.

Gazete, raporda yolsuzluk olaylarına da işaret edilerek, yetkililer tarafından yapılan yolsuzluklar için cezai yaptırımlar öngörüldüğünün, hükümetin de genel olarak yasaları etkin bir şekilde uyguladığının, ancak hükümetin yolsuzluk yaptığına dair çok sayıda iddia bulunduğunun kaydedildiğini yazdı.