Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni verildiğini belirtti.

İl İdare Kurulu gerekçeli kararında, binanın yapısal kusurlarının ve donatı eksikliklerinin binanın yıkımına sebebiyet vermiş olabileceğini belirterek denetim görevinin yerine getirilmediğine; proje bilgileri ile ruhsat bilgilerinin uyuşmadığına; otele ilişkin yapı ruhsatı verilirken binanın statik projelerinin değişen kullanım durumu da dikkate alınarak ilgili tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik koşullarına göre tekrar değerlendirilmesi gerekirken bunun yapılmadığına;  mevzuata uyulmadan yapı ruhsatı verildiğine yer vermiştir.

Bu bağlamda yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen Adıyaman Belediyesi’nin ilgili dönemlerdeki, Ruhsat Büro Teknisyeni, Ruhsat Büro Şefi, İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhin soruşturma izni verilmiştir.

Karakaya,  "Şampiyon Meleklerimize verdiğimiz sözü tutacağız" diyerek şöyle konuştu:

"Tüm sorumlular en ağır cezayı alana kadar durmayacağız dedik. Sevdiklerimizi bizden alan herkesin peşindeyiz. Usulsuzce iş yapmanın cezasını çekecekler, başka çocukları olduremeyecekler. Aileler olarak davamızın peşindeyiz. Ne gerekirse yapacağız. Şampiyon Meleklerimize verdiğimiz sözü tutacağız."

Editör: Onur Evrensel