Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında Kıbrıslı Türklerin bıraktıkları gayrimenkullerin şeffaf, eşitlikçi, muteber ve 1974’teki nüfus mübadelesiyle Kuzey’den Güney’e göç eden Rumların çıkarlarını koruyacak şekilde yönetilmesi maksadıyla yasa ve tüzük değişiklikleri onayladı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu yapılan değişiklikle “Kıbrıs Türk Malları Vasisinin (Rum İçişleri Bakanı) takdir yetkisinin” sınırlandırıldığını açıkladı.

Youannu bugüne kadar Rum İçişleri Bakanının sahip olduğu geniş takdir yetkisi nedeniyle kötüye kullanma ve istismar durumları meydana geldiği hatırlatıldı.

Konstantinos Yoannu, değişiklikle birlikte bir dizi kriter uygulanacağına işaret ederek, Kıbrıs Türk malı talebinde bulunan kişilerin "aile yapısı, sosyo-ekonomik durumu"nun dikkate alınacağını belirtti. Yoannu, başvuru sahibinin Güney Kıbrıs’ta ya da KKTC sınırları içerisinde başka mal varlığı olup olmadığına bakılacağını da açıkladı.