Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın yeni Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altunç oldu.

Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın 24. Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2024 Salı günü KTMMOB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı’nın oluşturulmasının ardından Genel Kurul’da Faaliyet Raporu okundu ve Mali Rapor okunarak aklandı. Genel Kurul’da Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altunç seçildi.

Oda Organlarının seçimi ile devam eden Genel Kurul’da Oda Yönetim Kurulu Asli Üyeleri, Dr. Halil Göymen, Mediha Orun Sarp, Doç. Dr. Sedef Çakır ve Mehmet Afif, Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Kemal Kiraz, Mehmet Kuset, Ahmet Yorgancı olarak belirlendi. Denetim Kurulu üyeleri de Mustafa Saften ve Ayşe Özengil oldu. Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Kurulu dilek ve temenniler ile sona erdi.