Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), Dünya Tüberküloz Günü nnedeniyle mesaj yayımladı.
Mesajdai Kıbrıs’ın kuzerinde artan verem vakalarına acil eylem planı gerektiğini belirtildi.

Mesaj şu şekilde:

“Tüberküloz, tarihsel olarak insanlığın baş belası olmuş ve hala dünya genelinde ciddi bir sağlık sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Son yıllarda artan verem vakaları, sağlık sistemini ve toplum sağlığını tehdit etmektedir.

Tüberküloz, hava yoluyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olup, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi sonuçlara yol açabilir.  Kıbrıs'ın kuzeyinde artan verem vakalarının birçok nedeni vardır. Bunlar arasında yetersiz sağlık altyapısı, erken teşhis ve tedavi eksikliği, ilaç direnci, kontrolsüz göç ve göç edenlerin yeterince taranmaması gibi faktörler bulunmaktadır.

Kıbrıs'ın kuzeyinde tüberkülozla mücadele, hükümetin ve sağlık kuruluşlarının öncelikli konularından biri olmalıdır. Öncelikle, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve tüberküloz teşhis ve tedavi hizmetlerinin iyileştirilmesi, öğrenci ve çalışma izinlerinde düzenli, gerçekçi ve bilimsel tarama yönteminde ısrar edilmesi gerekmektedir. Taramada kullanılacak bilimsel yöntem PPD’dir. Erken teşhis ve etkili tedavi, tüberkülozun yayılmasını önlemek ve hastalığın ilerlemesini durdurmak açısından hayati öneme sahiptir. Ayrıca hastaların düzenli ilaç kullanması özellikle ilaç direncinin önünü almak için hayati derece de önemlidir.

Sonuç olarak, Kıbrıs'ın kuzeyinde artan verem vakaları, acil bir şekilde ele alınması gereken bir sağlık krizidir. Sağlık Bakanlığı, tüberkülozla mücadelede bilimsel yöntemler ve kabul gören kılavuzlar ışığında etkili önlemler almalı, kabul gören yöntemleri takip etmelidir. Ancak bu şekilde, tüberkülozun yayılmasını durdurabilir ve toplumun sağlığını koruyabiliriz”.