Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Mağusa
Kültür Derneği tarafından yürütülmekte olan Yeşil Bilezik Projesi bünyesinde ilkokullara, öğrencilerin çevre
okuryazarlık becerilerini destekleyici niteliklere sahip ekolojik bahçeler kazandırıldı.
Uzmanlar yönetiminde öğrencilerle birlikte hayata geçirilen bahçeler, bir ekolojik okul bahçesinin sahip olması
gereken kriterler ve öğrenci katkısı çerçevesinde değerlendirildi. Okullar ve ekolojik bahçe kolu öğrencileri teşvik
amaçlı olarak ödüllendirildi.
Öğrencilere ve Okullara Teşvik Amaçlı Ödüller Sunuldu
En ekolojik okullar yarışmasında, ekolojik bahçeler ve bahçelere yapılan öğrenci katkısı, jüri üyeleri; çevre eğitimi ve
yönetimi uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu, doğa eğitimi uzmanı ve Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu ve
çevre eğitimi uzmanı Yrd. Doç. Dr. Altay Fırat tarafından değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yeşil Bilezik En Ekolojik Okullar Yarışmasında Yeniboğaziçi İlkokulu ‘birincilik’
ödülünün, Alasya İlkokulu ‘ikincilik’ ödülünün, Şehit Zeki Salih İlkokulu ise ‘üçüncülük’ ödülünün sahibi olurken, Polatpaşa
İlkokulu ‘Biyoçeşitliliğin Savunucusu’ ödülüne, Dr. Suat Günsel İlkokulu Mağusa ‘Geleceğin Umut Vadeden Eko-Bahçesi’
ödülüne layık görüldü. Mağusa Özel Eğitim ve İş Okulu ise ‘Jüri Özel’ ödülünün sahibi oldu.
Okullara ve öğrencilere ödülleri ve başarı belgeleri Mağusa Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde takdim
edildi. İlk üçe giren okulların Ekolojik Bahçe Kolu öğrencilerine birer adet tablet bilgisayar hediye edilirken, tüm öğrencilere
başarı ve takdir belgeleri yanında çeşitli hediyeler sunuldu. Okul müdürlerine ise plaketler takdim edildi. Ayrıca ilk üçe giren
okullara bahçe tipi kompost enzim makinesi hediye edildi.
Öğrencilerle Doğa Dostu Pratikler: Çevre Okuryazarlığı Uygulamaları
Bahçelerin yapım aşamalarında aktif şekilde yer alan yüz öğrenci 2022-2023 öğretim yılı boyunca Yeşil Bilezik projesi
kapsamında sunulan çevre okuryazarlık müfredatı eğitimlerine katılan öğrenciler arasında yer alıyordu. Öğrenciler çevre
okuryazarlığı müfredatı kapsamında öğrendikleri birçok konuyu bu süreçte pekiştirme fırsatı yakaladılar. Örneğin
biyoçeşitlik ve yaşam döngüsü konusunda öğrendiklerini pekiştirmek için; kendi yaptıkları böcek evlerinde gözlem yapma,
toprağı iyileştirmek için kendi yaptıkları solucan kulelerinde gözlem yapma, geri dönüşümü ve yetiştiriciliği daha
derinlemesine anlamak için kendi atıklarından elde ettikleri kompost gübre ile bitki yetiştirme, su tasarrufu için yağmur
hasadı yapma fırsatı buldular.
Permakültür ilkeleri çerçevesinde ve karbon ayak izini dikkate alan bir yaklaşımla kurgulanan bahçelerin yapım aşamalarında
doğa ile doğrudan iletişim kuran öğrenciler, deneyimsel öğrenme yaklaşımı ile çevre okuryazarlık becerilerini geliştirme
şansı elde ettiler ve hügel-kültür, dikey bahçe, malçlama, kompost gibi yöntemleri uzmanlar eşliğinde uygulayarak; ekoloji,
geri dönüşüm, ileri dönüşüm, yetiştiricilik alanlarında deneyimsel bilgiler edindiler.
Yeşil Bilezik Projesi Devam Ediyor
Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen Yeşil Bilezik:
Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı Projesi kapsamında 2022-2023 Öğretim Yılı boyunca 6 ilkokulda öğrenim
gören 941 ilkokul öğrencisine, 65 ilkokul öğretmenine, 46 öğretmen adayına ve 32 lise öğrencisine ücretsiz olarak çeşitli
çevre okuryazarlığı eğitimleri sunuldu ve altı ilkokula ekolojik bahçeler kazandırıldı. Projenin çeşitli savunuculuk faaliyetleri
2023-2024 Öğretim Yılında da devam ediyor.

Alasya İlkokulu 2

Alasya İlkokulu 1