Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası Başkanı Lisani Özçürümez, son günlerde Başbakanlık tarafından 60’tan fazla “Geçici İşçi” istihdamı yapıldığı ve bu şahısların görevlendirme yazılarının maaş işlemleri için Maliye Bakanlığı’na ulaştırıldığı duyumları alındığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası Başkanı Lisani Özçürümez yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de kamuya geçen yıl toplam 93 Geçici İşçi istihdamı yapıldığı, bu yıl ise Haziran ayına kadar 27 kişi Başbakanlık, 10 kişi Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 15 kişi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altında toplam 52 kişinin Geçici İşçi olarak istihdam edildiğini belirtti.  

"Geçici İşçi, kısa süre için çalıştırılan kadrosuz işçi anlamına gelir”  ifadelerini kullanan Özçürümez, KKTC yasaları nezdinde kamuya “Geçici İşçi” istihdamının nasıl yapılıp, geçiciliğin ne kadar süre ile devam edeceği konusunda yeterli düzenleme bulunmamakta olduğunu kaydetti.

Özçürümez açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu noktada Maliye-Sen olarak Hükümet’e soruyoruz;

1.         2023 yılı için kamuya Geçici İşçi alımı ile ilgili toplam kaç kişilik yetki verilmiştir?

2.         Bu yetkiler şeffaf ve açık bir şekilde yayınlanıyor mu? Yayınlanmıyor ise neden kamuoyundan gizleniyor?

3.         Kamu Hizmeti Komisyonu gibi bir kurum mevcutken, Geçici İşçi alımları neden münhal ilan edilmeden KHK tarafından değil de el altından yapılmaya devam ediliyor?

4.         Başbakanlığa bu yıl hali hazırda 27 kişilik Geçici İşçi istihdamı yapılmışken 60’tan fazla yeni Geçici İşçi ihtiyacı nereden oluşmuştur?

5.         Başbakanlıkta işe başlayan bu Geçici İşçiler gerçekten işçilik görevlerinde mi çalıştırılacaklar?

6.         Geçici İşçi olarak göreve başlayan bu kişilerin eğitimleri istihdam edildikleri görevlere uygun mu? Örneğin eğitimini bir üniversite kurumunda öğretmen olarak tamamlayan bir kişi Geçici İşçi olarak hangi görevi yerine getirecektir?

7.         Geçen yıl göreve başlayan 93 kişinin ve bu yıl istihdam edilen hali hazırda 110’dan fazla Geçici İşçinin kaçı siyasi parti üyesidir veya iktidar sahiplerinin akrabasıdır?

8.         K.T. Elektrik Kurumu, belediyeler, devlet destekli vakıf üniversiteleri, fonlar, diğer kamu nitelikli kurum ve kuruluşlara şaibeli, partizanca ve usulsüzce yapıldığı söylenen istihdamlar kamuoyunun gündemindeyken, kamuya yapılan Geçici İşçi istihdamları ne kadar adaletlidir?

Maliye-Sen olarak Kamu İşçileri Sendikasına soruyoruz;

9.         Kamu İşçileri adına toplu iş sözleşmesine imza atan ve her kamu işçisinin mecburi üyesi olduğu Kamu-İş Sendikası bu istihdamlar hakkında ne düşünüyor?

10.       Kamu-İş Sendikası olarak Geçici İşçi istihdamlarının daha adil, kamuya açık ve şeffaf şekilde yapılması için bir sonraki Toplu İş Sözleşmesi’nde düzenleme yapmayı düşünüyorlar mı?

Maliye-Sen olarak Kamuoyuna soruyoruz;

11.       Her fırsatta kamu kurumlarının verimsizliğinden ve ekonomik krizlerden bahsederek 47/2010 gibi adaletsiz yasaları savunan, kamuyu daha verimli hale getirme iddiasıyla kamu reformundan bahseden, diğer yandan münhal ilan etmeden el altından istihdamlara devam eden iktidarın samimiyetine inanıyor musunuz? Bu konularda izlediği yolu adaletli ve doğru buluyor musunuz?”

Açıklamada ayrıca, dile getirilen sorulara daha birçok ekleme yapılabileceğini belirten Özçürümez, daha adil, daha eşitlikçi ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir toplumda yaşama hakkını savunmak için bu soruların yanıtlarını talep ettikleri ve ısrarla takipçisi olacaklarını belirtti.