Ahmet Karagözlü - Doğan Samer

İsias Davasında Gazi Üniversitesi raporuna karşı uzman görüşü olarak Prof. Dr. Serhan Şensoy dinlendi.

Şensoy, depremden sonra "DAÜ Ön Değerlendirme Raporu"nu hazırladıklarını söyledi.

Rapordan bazı noktaları aktaran Şensoy, 1993 yılında yapılan projenin, 1975 yönetmeliğine göre yapıldığını, ancak daha sonraki tadilatlarda yönetmeliğe uyulmadığını belirtti.

Şensoy, kolon yerlerinde sıkılaştırma yapılmadığını belirterek, binaya asansör eklenmesi için yapılan çalışmanın olduğu yerde, kirişlerin bulunduğunu söyledi.

Şensoy, apartman olarak inşa edilen binanın perde duvarları ile döşeme sistemindeki hataların da raporda yer aldığını belirtti.

AFAD kayıtlarındaki simülasyon çalışmasında, binanın ilk 20 saniye içerisinde çöktüğünü tespit ettiklerini belirten Şensoy, 20 saniyelik kaydın 16'ncı saniyesinde 59 tane kolonun yıkıldığını söyledi.