Ahmet KARAGÖZLÜ

   Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na okul bandosu ve pankartlar eşliğinde yürüdü, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi.

   Öğrenciler, “Haklarımızı biliyoruz”, “Herkes farklı herkes eşit”, “Sevgi ve ilgi istiyoruz”, “Düşüncemizi özgürce ifade etmek hakkımızdır” ve “Çocuk aklı deme çocuk haklı” yazılı pankartlar taşıdı.

   Ayrıca öğrenciler, yürüyüş sırasında ve bakanlık önünde “Biz geleceğiz, gelecek bizim”, “Erken yaşta çalıştırılmak istemiyoruz”, “Sokaktaki arkadaşlarımızın da eğitime ihtiyacı vardır”, “Bizler, geleceğiz. Gelecekte neler olmasını istiyorsanız bizlere onu verin” sloganları da attı.

   Öte yandan öğrenciler, bakanlık önünde bildiri de okudu.

Çavuşoğlu: Çocukların geleceği  için fedakarlık gösteriyoruz

   Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Anayasasının, BM Çocuk Hakları Bildirgesi’nde olduğu gibi çocukların haklarını güvence altına aldığını söyledi.

   Çocuk haklarının anayasa veya bir bildirgede yer almasının hukuki bir zemin oluşturduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Asıl olan; insanların vizyon olarak bu haklara saygı duyması yarının geleceği olan çocuklarımıza bu hakları teslim etmesidir” diye konuştu.

   Çavuşoğlu, KKTC coğrafyasında bu haklara toplumun büyük bir kesiminin saygı gösterdiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da çocukların geleceği için çaba harcayarak büyük bir fedakarlık gösterdiğini ifade etti.

Eğitim hakkı, sağlık hakkı ve diğer haklar konusunda yeterli seviyede eşitlik sağlamak için uğraştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, özellikle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için devletim tüm imkanlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

   “Gelecek yıl, bu yıldan daha iyi olacak; diğer yıllar da geçmişten daha iyi olacak” diyen Çavuşoğlu, yarının geleceği olan çocuklara ülkeyi daha iyi bir noktada teslim etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çocuklar bakanlık önünde bildiri okudu

   Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde bildiri de okudu.

   Çocukların okuduğu bildiri şöyle: 

   “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, en geniş kabul gören insan hakları belgesidir.

   20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde biz çocukların hakları artık yasalarca da onaylanmıştır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarını en geniş biçimde tanımlamaktadır.

   Bu sözleşmeye yön veren temel değerler, ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama, gelişme ve katılımdır. İnsanlığın tüm üyelerinin niteliğinde bulunan onurunu, eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barın temeli olduğunu, Çocuk Haklarının hukuk düzeniyle korunması gerektiğini, uluslararasında dostça ilişkileri geliştirmeyi özendirmenin temeli olduğunu, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda temel hakların, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inancını yeniden belirttiğini ve daha geniş bir özgürlük içinde toplumsal gelişme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya karar vermiş olduğunu, haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel olarak saygı görüp gözetilmesini, bu hak ve özgürlükler konusunda ortak bir anlayış oluşturmanın bu yükümlülüğün tam olarak gerçekleşmesi için büyük önem taşıdığını, toplumun her bireyi ve her organının bu bildirgeyi sürekli olarak göz önünde bulundurarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin biçimde tanınıp gözetilmesini sağlamaya, çaba göstermeleri amacıyla, tüm halklar ve uluslar için bir ortak başarı ölçüsü olarak bu Çocuk Hakları Bildirgesi ilan edilmiştir.”

“Erken yaşta çalıştırılmak değil, okumak istiyoruz”

   Öğrenciler bakanlık önünde okuduğu bildiride, en temel bazı haklara da dikkat çekti.

   “Biz geleceğiz, gelecek bizim… Erken yaşta çalıştırılmak değil, okumak istiyoruz” diyen öğrenciler, taleplerini Milli Eğitim Bakanı Nazm Çavuşoğlu’na anlattı.

   Öğrenciler, “Tüm dünyadaki çocukların barış ve kardeşlik içerisinde yaşaması hakkımız vardır. Biz çocuklar yarının büyüğüyüz”, “Oynamak, bizler için sadece bir zevk değil, gelişmemiz için de önemli bir etkendir. Bırakın oyun oynayalım”, “Bizler geleceğiz. Gelecekte neler olmasını istiyorsanız bizlere onu verin”, “Biz çocukların eğitim alma hakkı vardır. Büyüklerimiz bizlere bu imkanı sağlamakla yükümlüdürler”, “Düşüncelerimizi özgürce ifade etme hakkımız vardır. İsteklerimizi söylememize engel olmayın”, “Sağlıklı bir ortamda yaşama hakkımızın olduğunu biliyoruz. Sağlığımızı bozan etmenleri ortadan kaldırın.”, “Bizler mutlu olmak istiyoruz. Sevecen ve bizleri anlayan siz büyüklerimizle birlikte geleceği kuracağız”, “Hem bizler hem de büyükler haklarımızı bilmeliyiz. Öğrenmeliyiz ve haklarımıza sahip çıkmalıyız”, “Tüm çocukların mutlu olmasını istiyoruz. Mutsuz olursak, ülkemiz solan bir çiçeğe döner”, “Özel eğitime ihtiyaç duyan kardeşlerimizin özel bakım hakkı vardır”, “Haklarımızı bilmeniz yetmez. Uygulamanın da gerekir. Çünkü biz 18 yaşına kadar çocuğuz” ifadelerine yer verdi.