Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), her geçen gün sorunların artarak büyüdüğüne ancak ülkeyi idare ettiğini zannedenlerin sanki başka bir ülkede yaşıyorlar ve bütün bu sorunların sorumluları kendileri değilmiş gibi davrandığına dikkat çekerek, “Kısacası Kıbrıslıtürkler hak etmedikleri bir şekilde çok kötü yönetilmektedir” açıklaması yaptı  
TDP yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ın kuzeyindeki düzenlemede, birçok konuda yeterli sayılabilecek yasal mevzuata bulunduğuna işaret ederek, İngiliz sömürge yönetiminden kalan ve halihazırda kullanılan yasalarla, “Geçici Türk Yönetimi, Otonom Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” Meclisi’nin oluşturduğu yasaların birleşimiyle idare edilen bir yapısı mevcut olduğunu belirtti.
Açıklamada, “‘En iyi kanunlar kötü uygulayıcıların elinde zalim, en kötü kanunlar iyi uygulayıcıların elinde adildir’ diye çok doğru bir cümle vardır. Dolayısıyla çok iyi yasaların olması bizim çok iyi idare edildiğimiz anlamına gelmemektedir” denildi.
“Tüm denetim mekanizmaları devre dışı bırakıldı”
Yıllar içerisinde bu yasalarla çok ciddi denetleme sistemleri oluşturulduğuna,  Sayıştay, Ombudsman, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş Kurulu, sosyal güvenlik kuruluşları olan Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri ve birçok kamu kurumundaki denetleme ile görevli personelin, yasalardan kaynaklanan çok ciddi yetkileri ve yaptırım güçleri olduğuna vurgu yapılan açıklamada, ancak gelinen bu aşamada akıl almaz bir şekilde bu yapıların tümünün devre dışı kaldığı veya bırakıldığı kaydedildi.
TDP açıklamasında, “Süreç içerisinde yönetimin gerçekleştirdiği icraatlarla ilgili herhangi kontrol veya denetim yapılmadığı için şu anda içine düştüğümüz rezil ve utanılacak durumla karşı karşıyayız” denilerek, birçok kurum ve kuruluşta yolsuzluk, rüşvet, soygun, talan ve akla gelebilecek tüm yüzsüzlüklerin yaşandığı iddialarının havada uçuştuğuna atıfta bulunuldu.


“Ülke yönetimindekiler tüm kavramlardan habersizdirler”


Bazı kurumlarda yaşananların ise iddia ötesine geçtiğini ve gözle görülür bir durumda olduğu belirten TDP, ülke yönetiminin; plan, program, öngörü ve vizyon gibi toplumun bugününü kurtaracak ve geleceğini şekillendirecek kavramlardan tamamen habersiz ve bu durumlara ilgisiz olduğunu vurguladı.
TDP, “Tüm fiillerin başına ‘cak, cek, cağız, ceğiz’ ekleri ekleyerek törensel anlayışa dayalı bir idari yapı oluşturulmuştur. Ülkemizde; her geçen gün artan hayat pahalılığı, kullanımdaki paranın yabancı paralar karşısında sürekli değer kaybetmesi, yurttaşların işgücü piyasasına girememesi sonucu ortaya çıkan çok  ciddi orandaki işsizlik, ülkeye sorgusuz sualsiz giriş yapan yabancı nüfus ve bunun sonucu ülkede kaçak yaşayan ve birçok suça bulaşan binlerce insan, trafik güvenliğinden yoksun yollarımız, trafik çarpışmalarında yüzlerce insanımızın yaşamını yitirmesi gibi daha birçok olumsuzluk yaşanmaktadır” ifadelerine yer verdi.


“TDP’nin ilk işi tüm kurum ve kuruluşları geriye dönük denetime tabi tutmak olacaktır”


Her geçen gün bu sorunların artarak büyüdüğüne ancak ülkeyi idare ettiğini zannedenlerin sanki başka bir ülkede yaşıyorlar ve bütün bu sorunların sorumluları kendileri değilmiş gibi davrandığına ve kendilerini tüm bu olumsuzluklardan soyutlamaya çalıştıklarına vurgu yapılan TDP açıklamasında, “Kısacası Kıbrıslıtürkler hak etmedikleri bir şekilde çok kötü yönetilmektedir” denildi.  
Açıklamada son olarak şunlar kaydedildi:
“TDP yönetime geldiği zaman ülke yönetiminin kaybolan itibarını geri alarak ciddi bir otoritenin oluşumunu mutlaka sağlayacaktır.  
Yaşanmakta olan tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli tüm düzenlemeleri her konudaki paydaşlarımız ile iş birliği ve istişare içerisinde gerçekleştireceğiz.
TDP’nin bu yolda ilk icraatı ise bütün kurum ve kuruluşların geriye dönük denetime tabi tutulması olacaktır. Tüm yolsuzlukların, usulsüzlüklerin hesabı yargı önünde sorulacaktır. Devlet yönetimi adil, şeffaf ve hesap verebilir bir düzene kavuşacak ve Kıbrıslıtürkler hak ettikleri şekilde yönetilecektir.
Bizim yönetimimizde;
-Suçu olan herkes adalet karşısına çıkarılıp hesap verecektir,
-Yürürlükteki yasalar harfiyen uygulanacaktır,
-Gereken hallerde yasa tadilatları yapılacak ve toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni yasalar oluşturulacaktır,
-Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim yapısı oluşturulacaktır,
-Ülke yönetiminde adalet ilkesi en önemli kılavuzumuz olacaktır. Adil bir düzeni hep birlikte oluşturacağız".