Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erayman son yıllarda özel ekim makineleri ile anıza tohum ekimi yapmanın yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığını belirterek, bu yöntemle sadece yakıt ve işçilik tasarrufu değil, aynı zamanda topraktan su kaybının da en aza indirildiğini dile getirdi.

Erayman, su konusunda büyük sıkıntılar yaşanan bir bölgede tarım yapılmaya çalışıldığını anımsatarak, “Bölgemizde yaygın olarak kuru tarım yapılmaktadır. Yağışın az olduğu dönemlerde ise büyük verim kayıpları yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Ülkede suyun yetersiz olmasının doğurduğu sorunlara dikkat çeken Erayman, ekim nöbeti ya da rotasyon olarak bilinen değişik bitkilerin arka arkaya ekilmesi işleminin bu nedenle sınırlı olarak gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

Erayman, toprak işlemesiz tarımın toprak suyunu ve aynı zamanda toprağın verimliliğini artırdığını aktararak, ayrıca sık yapılan toprak işlemelerinin toprak yapısını bozduğunu ve organik maddeyi azalttığını da ifade etti. Bu durumun toprak tuzluluğunun etkisini yükselttiğinin altını çizen Erayman, “Dolayısı ile verim ve kalite kayıpları yaşanıyor” bilgisini paylaştı.

Toprak işlemenin en önemli dezavantajlarından birisinin yabancı otlarla mücadele olduğuna dikkat çeken Erayman, “Ancak zaten büyük çoğunluğu ot için ekin ekilen arpadan oluşan ekim deseninde sadece geniş yapraklı yabancı otları herbisitlerle (yabancı otları öldüren ilaçlar) kontrol edebilir. Ot verimini rahatlıkla artırabiliriz” ifadesini kullandı.

Erayman, toprakta su ve verimliliğinin artmasıyla ekim nöbetine, fiğ (vigo), tek yıllık korunga, yem bezelyesi gibi toprağın verimliliğini daha da artıracak baklagil bitkilerinin ekilebileceğini belirterek, “Bu sayede birim alandan daha az maliyetle daha çok ot verimi almak mümkün olacaktır” dedi.

Toprak işlemesiz tarımın diğer önemli bir dezavantajının ise anıza ekim yapabilen mibzer (tohum ekim makinesi) alet ve ekipmanların sağlanması olduğunu söyleyen Erayman, “Bu ekipmanlar pahalı olsa da özellikle yakıt fiyatlarının artması ile kısa zamanda kendisini amorti edecektir. Tabi ki çiftçilerimize bu tür tarım alet ve makinelerinin alımı için destek verilmesi daha sürdürülebilir ve çevreci bir üretim metodu olan toprak işlemesiz tarımı daha yaygın hale getirecek” şeklinde konuştu.

Erayman, UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak çiftçilerin kalkınmasına ve daha verimli tarım çalışmalarında bulunmalarına öncülük etmek istediklerini dile getirerek, fakülte olarak çiftçilere bu ve benzer konularda gerekli bilgi desteği sağlayabileceklerini kaydetti.