Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, üniversitelerimizin uluslararası akreditasyon işlemlerini yapmaya devam ettiğini açıkladı. Basında bazı haberler yer aldığına dikkat çeken Çelebi, bilgi eksikliği nedeniyle yanlış değerlendirmeler yapıldığını, üniversitelerin akreditasyonlarıyla ilgili endişe edecek bir durum olmadığını vurguladı. 

   Milli Eğitim Bakanlığı olarak üniversitelerimizin uluslararası akreditasyonlara başvurmalarını ve yükseköğretimde uluslararası standartlara ulaşılmasını önemsediklerini belirten Çelebi, “Tüm üniversitelerimizin uluslararası akreditasyon alması hem ülkemiz hem de öğrencilerimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yöndeki çalışmalarımız hızla devam etmektedir” dedi.

   Behcet Çelebi, açıklamasında şu bilgileri verdi:    

   “Son günlerde basında; Zimbabve ile ilgili Kıbrıs’ın kuzeyindeki bazı üniversitelerin akredite listesinden çıkarıldığı yönünde haberler yer almaktadır. Bu konunun yanlış yorumlanmaması ve kamuoyunda olumsuz algılamaların söz konusu olmaması adına; konu ile ilgili bilgilendirme yapılması hasıl olmuştur.

   Zimbabve Yükseköğretim Konseyi (ZIMCHE); Hindistan’dan, Güney Kıbrıs’tan ve ülkemizden olmak üzere, toplamda 7 üniversitenin akreditasyon sürelerinin dolması nedeniyle listeden çıkarıldığını duyurmuştur.

    İlgili üniversitelerle gerekli görüşmeler yapılmıştır. Bu konu ile ilgili bahse konu üniversitelerimiz, akreditasyon sürelerinin uzatılması yönünde gerekli çalışmaları yürütmektedir.

    Konunun; diplomaların kalite, güvence ve standartlara uygunluğu ile ilgili olmadığını, sürelerinin dolması ile ilgili olduğunu ve endişe edecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını tüm kamuoyuna saygılarımla bildiririm.”