Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, tekrar başlayan ve ileriki günlerde artış göstermesi beklenen elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaparak, “Ülkenin enerji sorunu yoktur. Yönetim ve bu yönetimlerin istifade ettikleri kişilerin yetersizlik ve şaibeli karar almaları nedeniyle elektrik arz güvenliği sorunu yaşanmaktadır” dedi.

   KIBTEK’in toplam kalite yönetimi esaslarında ve yaygın sorumlulukla yönetilmesi gerektiğini belirten Yarkıner, teftiş ve denetimler yapılırken AKSA faturalarının da mali denetime tabi olması gerektiğini söyledi.

    Yarkıner, ülkede enerjiyle ilgili büyük bir başarısızlığa neden olan ilgili tüm makamları istifaya davet etti. 

   Ayer Yarkıner, “Elektrik kesintilerinin nedeni?” başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

   “AKSA ile imzalanan sözleşmelerde esas maksadın elektrik arz güvenliği ve daha ucuza elektrik tedariki sağlamak olduğu hususu başbakan Ünal Üstel tarafından açıklanmıştır. Hatta 2 adet toplam 35 mw fosil yakıtlı santralin de hizmete girmesi ile elektrik arz güvenliğinin 2038 yılına kadar sağlanmış olduğu iddia edilmiştir.

   AKSA ile yapılan Kalecik lll sözleşme gereği kiralanan kapasite 175 mw'a  çıkarılmıştır. Bu kapasitenin en az % 88’i oranında da KIBTEK ihtiyacını karşılamakla sorumlu olunacağı belirtilmiştir. 175 mw kiralanan gücün % 88’i  154 mw kurulu güce eşittir.

   KIBTEK’in kendi kapasitesi ise 260 mw’a eşittir. Aynı zamanda 50 mw gücünde gas türbinleri ve 1.73 mw gücünde de ges kapasitesi mevcuttur. KIBTEK’in Toplam 310 mw fosil yakıtlı santral kapasitesi vardır.

Solar kurulum kapasitesi ise 120 mw’dır.

    Ülkenin toplam fosil enerji üretim kapasitesi ise Aksa’dan kiralanan 175 mw ile KIBTEK’in 310 mw  kurulu gücü toplamı ise 485 mw’dir. Mevcut kapasite pik değerin bile solar sistemler yok sayıldığında dahi yüksek kapasite fazlası ile yeterlidir.

   Kalecik lll’de kira bedeli; “175 mw’lik  kapasitenin kurulumu ve elektrik enerjisini KIBTEK ihtiyaçları için üretmek olarak belirtilmiştir. Fakat Kalecik lll’de imzası bulunanlar ile enerjiden sorumlu bakan, enerjiden sorumlu bakan, KIBTEK Yönetim Kurulu AKSA’nın azami kazancı için kiralanan kapasitenin sadece % 57 sinden istifade edebiliyor. Bu Kıbrıs Türk halkına karşı işlenen çok önemli bir suçtur.

   Devlet gibi devletler ve devlet adamı gibi devlet adamları ülkenin enerji üretiminde birinci öncelik olarak bağımsızlığı prensip edinmesi gerekir. Aksa gibi bir şirket bile yakıtını tedarik edebilirken KIBTEK kendi tedarik organları marifetiyle yakıtını tedarik edemiyor. 2021 yılından beridir KIBTEK’in santralleri Aksa santrallerinden daha yeni olmasına rağmen üretim kapasitesi olarak sorun yaşanmasının sebeplerinden bir tanesi de tedarik edilen yakıtın evsafıdır.

   Bu mevcut kurulu kapasite ile de Güney Kıbrıs’tan elektrik enerjisi tedariki de gerekli değildir. Güney Kıbrıs’tan yüksek bedel ile elektrik enerjisi satın alınması nedeniyle KIBTEK zarar ettiriliyor ve 2021 yılına kadar mahsuplaşma ile alınan enerjinin çok yüksek bedel ile alınmasına neden olan ilgililer (yönetim kurulu KIBTEK müdürü, Başbakan ve enerjiden sorumlu bakan) yargılanmalıdır. Yargı önünde 485 mw kapasiteden neden istifade edilmediği konusunda kusurları olmadığını ispat etmek zorundadırlar.

   Fosil yakıtlı santraller ve solar santraller toplam kapasitesinin yarısı ile  70 mw saatlik 4 saat yeterli depolama sistemi ek üretim yatırımı yapılmadan kurulum imkânı  vardır. Bu depolama sisteminin kurulacağı alan da mevcuttur. Bu kapasitenin kurulumu için AB’den de destek alınması mümkündür.

    Hal böyle iken KIBTEK’in GES kurulumu yapabileceği alan SAH - HO isimli bir özel sermayeye Başbakanın imzaladığı muteber olmayan bir protokol ile GES kurulumu izni verilmiştir.

   2021 yılından itibaren kötü yönetim, şaibeli hükumet ortakları, enerji bakanlığı ile ülkenin olmaması gereken enerji sorunu artarak devam etmektedir 

   Aksa’nın kazanç oranını artırmak için KIBTEK zayıflatılmaktadır. Ülkenin elektrik enerjisi sorunu yoktur .  Dünyanın en eski santralleri ile en pahalı elektriği satın alan mevcut iktidar ve yönetim kurulu mutlaka yargı önünde bu kadar şaibeli iş yapmasının hesabını vermelidir.   

   Sayın Başbakan, enerjiden sorumlu bakan ve KIBTEK Yönetim Kurulu hemen istifa etmeliler. KIBTEK toplam kalite yönetimi esaslarında ve yaygın sorumlulukla yönetilmelidir, teftiş ve denetimleri yapılırken AKSA faturaları da mali denetime tabi olmalıdır.

    Ülkenin enerji sorunu yoktur. Yönetim ve bu yönetimlerin istifade ettikleri kişilerin yetersizlik ve / veya şaibeli karar almaları nedeniyle elektrik arz güvenliği sorunu yaşanmaktadır. GİDİNİZ.”