Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in tarafsızlığını kaybettiğini kaydetti.
Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun ardından söz alarak, Holguin'e eleştirilerde bulundu. Holguin’in, federasyona karşı olduğundan dolayı bir siyasi partiyle görüşmemesinin doğru olmadığını dile getiren Arıklı, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hangi hak ve yetkiyle bazı siyasi partileri yok sayarak, görüşmediğini sordu. Arıklı, Holguin’i şiddetle kınadığını belirtti.

Taşımacılık ve T izinleriyle ilgili eleştirilere de değinen Arıklı, İtiraz Kurulu’nun bağımsız bir kurul olduğunu belirterek, görev ve yetkilerini sıraladı. İtiraz Kurulu’nun 3 konuda izin verdiğini, bunların taşıma ve T izinleri ile alakası olmadığını dile getiren Arklı, İtiraz Kurulu’nun her toplantısının ardından doğru olmayan söylemler yapıldığını kaydetti ve CTP Genel Başkanının da bu konulara atladığını söyledi.

Taşımacılık işi yapan herkesin izin alması gerektiğini dile getiren Arıklı, bu işlerin birilerinin tekelinde olmaması gerektiğini belirtti.

Toplu taşımacılığın realite olduğunu ve bazı kişilerin bu işten ciddi rant sağladığını dile getiren Arıklı, bu işi yapan kişilere izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplu taşımacılık konusunda kendisinin bugüne kadar hiç izin vermediğini, verilen bazı izinlerin de iptal edildiğini kaydeden Arıklı, şu anda bir yasal düzenleme yapıldığını ve izinlerin hangi kriterlere göre verileceğinin yeniden belirleneceğini belirtti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz alarak, toplu taşımacılık listesinin açıklanmasını geçen hafta istediğini söyledi. 

Kurumlar hakkındaki bilgilerin ilgili bakanlar tarafından Meclise aktarılması gerektiğini dile getrin Erhürman, İzin Kurulu tarafından verilen yeni izinlerin, ellerinde 10-15 tane izin olanlara verildiği iddialarını hatırlatarak, bu kararların açıklanması gerektiğini kaydetti.

Meclis’in tüm çalışma sisteminin “allem gallem” olduğunu söyleyen Erhürman, İzin Kurulu’nun kimlere izin verdiğini ve kimlerin iznini iptal ettiğini gerekçeleriyle yarın Meclis gündemine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, Kıbrıs konusunda sözünü ettiği açıklamanın 11 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer aldığını ve kendisinin başka internet sitelerinde yer alan açıklamalarla ilgili bir şey söylemediğini belirtti.

“Rum toplum lideri orada sizin sayenizde rahatlıkla oturuyor” eleştirisinde bulunan Erhürman, halen hiç kimsenin anlamadığı konularda şartlar öne sürüldüğünü kaydederek, “Ben bile sizin söylediklerinizi anlamıyorum” dedi.

Yasa tasarı ve önerileri
Konuşmaların ardından, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komite Başkanı Yasemi Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı’nı okudu. Tasarının madde madde görüşülmesinin ardından 3. görüşmesine geçildi ve onay yasası oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra "Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi" ele alınmaya başlandı. İlk sözü alan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, "Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi"ni Meclise sunduktan sonra Asal Şube ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile birçok toplantı yaptıklarını kaydetti. Bazı önerilerin kabul edilmediğini dile getiren Canaltay, amaçlarının gençlerin sorunlarına çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Canaltay, Vicdani Ret Yasası'nın bu yasayla birlikte görüşülmemesinin sebebinin ise sözkonusu yasal düzenlemeyle ilgili görüşülecek çok konu bulunması olduğunu söyledi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da söz alarak, askerlik meselesinin ülkede yapılan birçok araştırmada gençler için sorun olarak yansıtıldığını kaydetti. Gençlerin ülkeden göç etmeyi tercih ettiğini de dile getiren Solyalı, gençlerin, askerlik yapmamak için ara eleman açığı olan ülkeye dönmediğini söyledi.

Solyalı, Kıbrıs meselesinin çözülmesiyle birlikte adanın örnek bir ada olmasını ve askersizleştirmenin önemine değindi. 

İlk haliyle son hali çok farklı olan yasanın daraltıldığını dile getiren Solyalı, yasa çalışması sürecinde birçok genç ve ailenin kendilerine ulaşarak sorunlarını dile getirdiğini ancak hükümet iradesinin bu gençlere ve yasanın ilk haline sahip çıkmadığını kaydetti.

Vicdani ret ile askeri suç ve cezalara ilişkin yasa önerilerinin meclisin gündeminde olduğunu söyleyen Solyalı, bu yasa önerilerinin ivedilikle komitenin gündemine alınarak geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Solyalı, eksiklikleri olmasına rağmen bu yasaya olumlu oy vereceklerini belirtti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de söz alarak, askeri makamlarla istişare etmeden yurttaştan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan yasa tasarısının askeri süzgeçten geçirildiğini kaydetti.

Önlerine gelen tasarı ile meclisten geçecek olan yasa önerisinin başkalaştığını dile getiren Şahali, yurttaşın beklentilerinin tamamen göz ardı edildiğini iddia etti.

Şahali, bu yasa ile vicdani ret konusunun birlikte görüşülmesi gerektiğini ve kendilerinin bunu gündeme getirdiğini dile getirdi. Erkut Şahali, vicdani retle ilgili olumsuz argümanların mesnetsiz, özellikle insan kaynağı ve yurt savunması zafiyeti iddialarının tamamıyla "uydurma" olduğunu söyledi.

Gençlerin askerlik nedeniyle ülkeden uzaklaştığını kaydeden Şahali, bu kaybın ülkede yarattığı mali kayba işaret etti.

Şahali, Meclisin, ülkede yaşam süren her bireyin faydasına olacak iş üretme yükümlülüğüyle hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Rapor ve önerinin bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi” oybirliğiyle kabul edildi.