Kolejlere Giriş Sınavı’nın ilki (KGS-1), 27 Ocak 2024 Cumartesi günü yedi merkezde 2 bin 197 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da şubeleri bulunan ve Ada’nın en büyük dershanelerinden biri durumunda olan Artı Eğitim Merkezinden sınava katılan öğrencilerin ortalama yüzde 79’u, henüz ikinci ayağı yapılmamış olan KGS’de, bölge barajlarının üzerinde başarı göstererek ikinci sınav için büyük bir avantaj elde etti.

Artı Eğitim Merkezi öğrencilerinden Ayaz Dayanıklı ve Yiğit Alp Aksoy ise 98 puan ile hem KKTC hem de Lefkoşa birincisi olarak bu başarıyı taçlandırdı.

Dün, dershanenin Lefkoşa Küçükkaymaklı’daki şubesinde yapılan bir basın toplantısıyla, bölgelerde ilk beş dereceye giren öğrencilerini basına tanıtan Artı Eğitim Merkezi, öğrencilerin ailelerini de yapılan toplantıya davet ederek oldukça anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Dershane direktörü Havva Şeniz ise gazetemize verdiği demeçte şunları söyledi: “Ada genelinde yakalamış olduğumuz yüzde 79’luk başarı oranı, bizim iç in oldukça önemli bir başarı...  Çünkü bu başarının haziran ayında yapılacak olan KGS -2 için öğrencilerimize büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz. Dün yapılan sınavda pek çok öğrencimiz, deneme sınavlarında elde ettikleri puanlara yakın puanlar almışlardır. Bu da yap tığımız deneme sınavlarının, dün yapılan KGS-1’e oldukça yakın olduğunu göstermektedir. Tabii yapılan bu sınav, sadece bu dönem için geçerli ve kolejlere girişte, sadece %50 oranında etkili olacak... Bu nedenle öğrencilerimiz, almış oldukları puanlarla ne umutsuzluğa kapılsınlar ne de puanlarıyla bu işin artık bittiği yanılgısında olsunlar. Bugün burada, Lefkoşa Bölgesi öğrencilerimizden Ayaz Dayanıklı ile Yiğit Alp Aksoy ve Gazimağusa Bölgesi’nden Mehmet Boşnak, bölge birincisi olarak aramızda bulunuyorlar. Bu öğrencilerimize ek olarak, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne Bölgesi’nden ilk beşe giren diğer öğrencilerimizi de sizlerle bir araya getirerek bu anı ölümsüzleştirmek ve kamuoyuyla paylaşmak istedik. Dün yapılan sınav, biliyorsunuz ki, KGS maratonunun ilk ayağıydı ve az önce vurgula[1]mış olduğum gibi KGS süreci, henüz tamamlanmış bir süreç değil… Ancak bugünkü bu basın toplantısı ile derece yapan öğrencilerimizi hem sevindirmek istedik hem de diğer öğrencilerimizi, gelecek dönemdeki çalışmalarımıza motive etmeyi hedefledik. Bu bağlamda, sınava girme cesaretini gösteren ve bu sınavdan, puanı ne olursa olsun, alnının akıyla çıkan tüm öğrencilerimizi gönülden kutlar, bu başarıda emeği geçen tüm personelimize, eğitmenlerimize, ailelerimize ve okul öğretmenlerimize teşekkür ederiz.”

Bölgeler Toplu

Bölgelerde ilk beş dereceye giren öğrencilerimiz

Ayaz Dayanıklı ....................................... 98 p (Lefkoşa Birincisi - KKTC Birincisi)

Yiğit Alp Aksoy ....................................... 98 p (Lefkoşa Birincisi - KKTC Birincisi)

Mehmet Boşnak ..................................... 97 p (G.Mağusa Birincisi - KKTC İkincisi)

Uzay Şakir ............................................. 97 p (Lefkoşa İkincisi - KKTC İkincisi)

Ali Gavani ............................................. 96 p (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Üçüncüsü)

Uliana Gavrilova .................................... 95 p (Girne Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Piergiulio Lugga ..................................... 95 p (Girne Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Mustafa Nevzat Eligön ........................... 95 p (Lefkoşa Dördüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Eslem Yiğit ............................................ 94 p (G.Mağusa Üçüncüsü – KKTC Beşincisi)

Çetin Toptaş .......................................... 94 p (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Erdal Arslan Toptaş ................................ 94 p (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Celal Coşansu ........................................ 94 p (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Aysel Altay ............................................ 94 p (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Deniz Kaykıl ........................................... 93 p (Girne Beşincisi - KKTC Altıncısı)

Eylül Kaplan .......................................... 93 p (Girne Beşincisi - KKTC Altıncısı)

Deniz İsmail Çiçek .................................. 92 p (G.Mağusa Beşincisi - KKTC Yedincisi)

Huram Mansourı .................................... 90 p (İskele Üçüncüsü - KKTC Dokuzuncusu)

Bölgelerdeki kolejlere göre sayısal başarılarımız

Lefkoşa Bölgesi (Baraj Puan: 83) ........................................... 91 öğrenci – 510 öğrenci

Girne Bölgesi (Baraj Puan: 81) .............................................. 51 öğrenci – 498 öğrenci

Gazimağusa Bölgesi (Baraj Puan: 79) ..................................... 44 öğrenci – 306 öğrenci

Güzelyurt Bölgesi (Baraj Puan: 75) ........................................ 19 öğrenci – 288 öğrenci

İskele Bölgesi (Baraj Puan: 70) .............................................. 17 öğrenci – 330 öğrenci

Hala Sultan İl. Kol. (Baraj Puan: 41) ....................................... 14 öğrenci – 204 öğrenci

Lefke Bölgesi (Baraj Puan: 56)............................................... 4 öğrenci – 61 öğrenci

Yi̇ği̇t Ve Öğretmenleri̇Mağusa Bölgesi̇Lefkoşa Bölgesi̇