Ahmet KARAGÖZLÜ

   Avukatlar Yasası’nda yapılan düzenlemeyle vekaletname, sözleşme ve vasiyetname gibi her türlü evrak artık “sadece avukatlar” tarafından hazırlanabilecek.

   Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşüldükten sonra 23 Ekim 2023 tarihli meclis oturumunda oy birliğiyle kabul edilen Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi, avukatlar tarafından memnuniyetle karşılanırken bazı tasdik memurları bu karar tepki gösterdi.

   BAĞIMSIZ Gazete’ye konuşan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, tasdik memurlarının yıllarca avukatların meslek alanına “tecavüz” ettiğini ve birçok insanı mağdur ettiğini söyledi; yeni düzenlemeyle bu durumun önüne geçildiğini vurguladı.

   Avukat, Tasdik Memuru İbrahim Mısırlıoğlu, tasdik memurlarının Türkiye’deki noterler gibi belge düzenlemesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

   Tasdik Memuru Enver Sedat Simavi ise “Avukatlar ekmeğimizle oynuyor” diyerek bu durumun vatandaşı olumsuz etkileyeceğini savundu, tasdik memurları olarak dernek kuracaklarını ve mücadelelerini dernek üzerinden sürdüreceklerini söyledi.

Esendağlı: Tasdik memurları meslek alanımıza ‘tecavüz’ etti

   Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, vekaletname, sözleşme ve vasiyetnamelerin Hukuk Fakültesi mezuniyeti, avukatlık meslek icrası ve teknik bilgi gerektiren çok ciddi belgeler olduğuna dikkat çekti.

   Esendağlı, hukuk eğitimi almayan, baroya kaydı olmayan ve bu anlamda mesleki sorumluluk taşımayan kişilerin söz konusu belgeleri “hazırlama iddiasında” bile bulunmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

   Avukatlar (Değişiklik) Yasası’nda yapılan düzenlemenin “kamu menfaati” doğrultusunda hazırlandığını ve kamu menfaatini olumlu yönde etkileyecek bir adım olduğunu belirten Esendağlı, “Geçmişte birçok tasdik memuru insanları mahvetti; hazırladıkları belgelerin yanlışlığı ve tutarsızlığından dolayı birçok vatandaş mahkemelerde perişan oldu” diye konuştu.

   Esendağlı, Fasıl 39 Tasdik Memurları Yasası’nın, tasdik memurlarının yetkisini belirlediğini, onların kendi yasalarında ne iş yapabileceğinin de açıkça yazdığını söyledi.

   Tasdik memurlarının haksız bir şekilde hem avukatların meslek alanına “tecavüz” ettiğini, hem de insanları mağdur ettiğini savunan Esendağlı, Avukatlar (Değişiklik) Yasası’nda yapılan düzenlemeyle bu durumun önüne geçildiğini kaydetti.

KKTC’de ‘noter’ diye bir kavram yok”

   KKTC’de “noter” diye bir kavramın olmadığını belirten Esendağlı, noter kavramının Türkiye’de hukuk mezunlarının belge düzenlemek için aldığı bir “unvan” olduğunu ifade etti, Türkiye’deki noterlerin avukat olduğunu dile getirdi.

   Esendağlı, “Bizde noter yoktur, tasdik memurluğu vardır; onların tek yetkisi de belgeleri tasdik etmektir” diyerek, Fasıl 39 Tasdik Memurları Yasası’nın tasdik memurlarını görev alanını sınırladığını belirtti.

“Sonunda başardık”

   Barolar Birliği olarak yıllardır tasdik memurlarının belge düzenlemesine karşı mücadele verdiklerini ve sonunda da bunu başardıklarını anlatan Esendağlı, “Tasdik memurları haksız olarak girdiği bir alanda kalmak istiyor” diye konuştu. 

   Esendağlı, tasdik memurlarının yıllardır “belge düzenleme” konusunda bakanlıklar tarafından uyarıldığına da dikkat çekti.

Mısırlıoğlu: Geçmişte çok sorun yaşandı

   Avukat, Tasdik Memuru İbrahim Mısırlıoğlu, tasdik memurlarının Türkiye’deki noterler gibi belge düzenlemesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. 

   Mısırlıoğlu, Fasıl 39 Tasdik Memurları Yasası’nda tasdik memurluğu yapan kişilerin evrak düzenleyebilmesine ilişkin herhangi bir maddenin bulunmadığını, yasada sadece belgeler ve/veya imzaların nasıl tasdik edilebileceğine yönelik maddelerin olduğunu ifade etti.

   Mısırlıoğlu, yıllarca geçmişten kalan alışkanlıktan dolayı birçok tasdik memurunun Türkiye’deki noterler gibi vekaletname, vasiyetname gibi her türlü hukuksal sözleşme hazırladığına dikkat çekti.

   Avukatlar (Değişiklik) Yasası’yla bu uygulamaya son verildiğini anlatan Mısırlıoğlu, bu değişiklikten önce herhangi bir sözleşmenin “hangi meslek alanı tarafından” ve “nasıl” düzenleneceğinin belirtilmediğini söyledi.

   Mısırlıoğlu, yasa yürürlüğe girmeden önce tasdik memurlarının hazırladığı birçok belgenin hukuk alanında kullanıldığını ve ilgili evrakların yanlış düzenlenmesinden dolayı mahkemelerde sorun yaşandığını dile getirdi.

“Artık tasdik memurluğu sadece avukatlara verilmeli”

   Mısırlıoğlu, “Hiçbir hukuki bilgisi veya eğitimi olmayan tasdik memurlarının bu tür evrakları düzenleyip vatandaşa vermesi geçmişte çok büyük hukuki sorunlara yol açıyordu” diye konuştu.

   Mısırlıoğlu, Avukatlar (Değişiklik) Yasası’nın ilgili maddelerinin yürürlüğe girmesiyle avukat olmayan tasdik memurları tarafından bilgisizce hazırlanan belgelerin yol açtığı hukuksal sorunların son bulacağına inanç belirtti.

   Mısırlıoğlu, bundan sonra Bakanlar Kurulu tarafından yapılacak olan tasdik memuru atamalarının Avukatlar Yasası dikkate alınarak ilgili yasa tahtında sadece avukatlık mesleğini icra eden kişilere verilmesi gerektiğini kaydetti.  

Simavi: Vatandaşların anası ağlayacak

   Tasdik Memuru Enver Sedat Simavi, Avukatlar (Değişiklik) Yasası’nda yapılan düzenlemeyle ilgili tasdik memurlarına herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi.

   Simavi, tasdik memurlarının artık vekaletname, beyanname, muvafakatname ve vasiyetname gibi sözleşmeleri hazırlayamaması durumunun vatandaşı olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

   “Vatandaşların anası ağlayacak” diyen Simavi, avukatların söz konusu belgeler için “ne kadar ücret” alacağına ilişkin herhangi bir tablonun olmadığını ifade etti, vatandaşın bir belge için “dünya kadar para” ödemek zorunda kalacağını savundu.

“250 civarı tasdik memurunun çoğu rahatsız”

   Ülkedeki 250 civarı tasdik memurunun çoğunun bu durumdan rahatsız olduğunu belirten Simavi, Fasıl 39 Tasdik Memurları Yasası’nın bir an önce güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

   Simavi, 30 senedir bu işi yaptığını, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyerek tasdik memurlarının Avukatlar (Değişiklik) Yasası’nın görüşüldüğü komitelere çağrılmadığını ve fikirlerinin de alınmadığını belirtti.

“Avukatlar ekmeğimizle oynuyor”

   Meclisteki 7 avukat vekilin bu işe el attığına dikkat çeken Simavi, “Avukatlar ekmeğimizle oynuyor” dedi.

   Tasdik memurlarının Bakanlar Kurulu kararıyla atandığını belirten Simavi, şöyle devam etti:

   “Bizim hazırladığımız belgelerle ilgili sorumluluk kaymakamlıkta… Bizi bağlı bulunduğumuz kaymakamlık tasdik eder… Örneğin motorunu satmak isteyen bir vatandaş var. Biz belgeyi hazırlarız, onlar da kaymakamlığa gider… Kaymakamlık da bizim tasdik ettiğimiz belgenin ‘bize ait olduğunu’ tasdik eder. O evrak daha sonra İçişleri Bakanlığı’na gider; bakanlık da kaymakamlığın tasdik ettiği belgenin ‘kaymakamlığa ait’ olduğunu tasdik eder.

   Biz belgenin içeriğinde yazanı değil, imzayı tasdik ederiz. İçerikle ilgili de sorumluluk almayız… Yani biz, belgelerdeki metine ‘şamil olmamak kaydıyla’ imzaları tasdik ederiz. Orada yazanı değil. Noterlik bambaşka bir kavram. Noterler, belgenin de sorumluluğunu alır. Ama avukatlar bu sorumluluğu almaz…”

“Avukatlara günün her saati ulaşmak mümkün değil”

   Simavi, tasdik memurlarına Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlar (Değişiklik) Yasası’na ilişkin kararla ilgili “artık vekaletname gibi belgeleri hazırlayamayacaklarına” yönelik herhangi bir yazı gönderilmediğini söyledi.

   Yasadaki eksikliklere dikkat çeken Simavi, “Bu yasada ne beyanname var, ne de muvafakatname” diye konuştu.

   Simavi, tasdik memurlarının hafta sonu dahil her daim görevlerinin başında olduğunu, ancak avukatlara sorumlukları gereği günün her saatinde ulaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

   “Avukatlar mahkemeye gittiğinde vatandaşın istediği belgeleri kim hazırlayacak” diye soran Simavi, henüz hiçbir şeyin net olmadığını kaydetti, sürecin “belirsiz” olduğunu vurguladı.

   Tasdik memurları olarak dernek kuracaklarını ifade eden Simavi, mücadelelerini dernek üzerinden sürdürmek istediklerini dile getirdi.