Ahmet Karagözlü - Doğan Samer

İsias Davasında Gazi Üniversitesi raporuna karşı uzman görüşü olarak Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu dinlendi. Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, İsias Otel’in bulunduğu binanın 1993 yılında yapıldığını, o dönemde 1975 yönetmeliğinin geçerli olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, betonarme sistemlerde binayı depremlerden koruyan unsurların olduğunu belirterek binanın ilk yapılan projeye uygun inşa edilmediğine dikkat çekti.

Sucuoğlu, deprem yönetmeliğine de uyulmadığını, binanın "depremin şiddeti yüzünden" yıkıldığı iddiasının doğru olmadığını ifade etti.