Queer Collektive, Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept LGBTİ Kıbrıs, Gazze’de yaşanan insan hakkı ihlallerini şiddetle kınadı.

   Açıklamada Filistinlilerin mutlak kendi kaderini tayin etme hakkı ile dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

   Açıklama şöyle:

“Bizler, Queer Collective, Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept LGBTİ Kıbrıs üyeleri olarak, Gazze'de devam eden insan hakları ihlallerini ve Uluslararası İnsani Hukuk ihlallerini şiddetle kınıyoruz. LGBTQİ+ haklarının, sosyal adaletin ve insan özgürlüklerinin savunucuları olarak Filistinlilerin mutlak kendi kaderini tayin etme hakkı ile dayanışma içindeyiz.

Gazze'de kötüleşen durum yıkıcı bir noktaya ulaşarak 10.000'i aşan masum sivillerin ölümüyle acil müdahale edilmesi gereken boyutlara ulaştı. Orantısız güç kullanımı, can kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi konusunda derin kaygılarımızı dile getiriyor ve acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz.

Adanın her iki tarafındaki yetkililerin bu konuya ilişkin tepkilerinden derin üzüntü duyuyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin BM Genel Kurulunda çekimser kalmasını, uluslararası diplomaside kararlı bir eylemde bulunmamasını ve İsrail ile askeri ve istihbarat ittifakına dikkat çekiyoruz; bu eylemlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.

Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıslı Üyelerini acil bir çözümü savunmaya, Gazze'deki ezilen toplumla dayanışma içinde olmaya ve onların kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye çağırıyoruz.

Uluslararası toplum bu krize çözüm bulmak ve herkes için insan haklarını güvence altına almak için acil ve kararlı adımlar atılmalıdır. İnsan haklarının savunucuları olarak Gazze'de LGBTQİ+ üyeleri de dahil olmak üzere tüm herkesin haklarına saygılı, adil ve barışçıl bir çözüme duyulan ihtiyacı vurguluyoruz.

ILGA Avrupa ve IGLYO'nun da aralarında bulunduğu örgütleri endişelerimizi dile getirmeye ve platformlarını siyasi liderlere baskı yapmak için kullanmaya çağırıyoruz. Filistin davasını destekleyen ekipleri, kuruluşları ve kolektifleri her türlü ayrımcılığa karşı durmaya çağırıyoruz.

Savunuculuğumuzda, barışı teşvik etmenin önemini hem kolektif hem de bireysel olarak tutarlı ve aktif bir şekilde vurgulamak ile yükümlüyüz. Ayrıca, ayrımcılık ve şiddete karşı mücadelede sesimizi yükseltmek için üyesi olduğumuz ağların platformlarını kullanma konusunda onları sorumlu tutuyoruz.”