Rum Yönetimi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın gelişi öncesinde Kıbrıslı Türklere yönelik tek taraflı 14 maddelik tedbirler paketini açıkladı. 

Rum basını, Kıbrıslı Türklere yönelik açıklanan 14 tedbire ilişkin haberlere manşetlerden ve iç sayfalardan geniş olarak yer verdiler.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ilgili açıklaması da haberlerde yer alırken Rum basını tedbirler için “ölçülü”, “yarı tedbir” “ucuz” (düşük maliyet), “içi boş tedbirler” gibi nitelendirmelerde de bulundu.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türkler İçin Ölçülü Tedbirler” başlığıyla verdiği haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, daha önceden açıklayacağını duyurduğu 14 maddeden oluşan tedbirler paketine yönelik hamlesini yaptığını yazdı.

Ölçülü olarak verilen tedbirlerde, anayasanın öngörüleri, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin Avrupa Birliği karşısındaki yükümlülükleri ve meşruiyetin göz önünde bulundurulduğunu yazan gazete, dikkatlerin ise uzun zamandır dondurulmuş bir süreç olan Kıbrıslı Türklere vatandaşlık verilmesi konusuna çevrildiğini belirtti.

Gazete ilginin, sürecin yeniden başlamasıyla ilgili değil ebeveynlerinden biri TC kökenli olan ve KKTC’de ikamet eden kişilerin çocuklarının da dahil edileceği hak sahiplerine yönelik  yelpazenin açılıp açılmayacağı konusunda olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi, Kıbrıslı Türklere yönelik tedbirleri açıklarken Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları, AB ilke ve müktesebatı temelinde çözümlenmesi amacıyla  müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ön koşulların yaratılmasına bağlı olduğunu da yineledi.

Gazete 14 madedeyi şu şekilde sıraladı:

“1. 2007 Şubat Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde, Kıbrıs vatandaşlığı verilmesine yönelik askıda bulunan başvuruların yeniden incelenmesine başlanması

2.Hak sahiplerine dulluk maaşı verilmesi

3. Genetik ve Nöroloji Enstitüsü'nün klinik hizmetlerine hasta erişiminin sağlanması

4.İlaç gereksinimlerinin acil ve ivedi olarak karşılanması

5. 6 spesifik ürününün eklenmesiyle (kahve, limonata (konsantre ve hazır), sirke, donmuş patates, donmuş sebze ve kurutulmuş molehiya) Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki ürün listesinin genişletilmesi

6.Avrupa Beceri Yılı eylem planı çerçevesinde insan kaynakları programlarına katılma hakkı

7. Avrupa Birliği müktesebatı konularına ilişkin eğitim seminerleri gibi Verimlilik Merkezi'nin eğitim programlarına katılma hakkı

8. 18 yaşını dolduran kişilere Genç Kültür Kartı verilmesi

9. Geçiş noktalarındaki personel sayısının güçlendirilmesi

10. 'Ay.Demet' (Metehan) geçiş noktasının genişletilmesi

11.Ledra Palace geçiş noktasında öğrenciler için hızlı geçiş tedbiri

12. Lefkoşa Vatandaş Hizmet Merkezi'ne Türkçe bilen memur alımı

13. Haspolat (Mia Milia) kanalizasyon arıtma tesisinin sürekli sorunsuz bir şekilde çalışmasının garanti altına alınması

14. Güney Kıbrıs’taki Müslüman anıtlarına erişimin kolaylaştırılması.”

Gazete, haberinde Şubat 2007’de alınan karara göre vatandaşlık hakkının, “a)20 Temmuz 1974 sırasında ve öncesinde doğan çocuklara; b) yabancı ebeveyni TC kökenli olmayan başka ülke (Avrupa veya mütekabiliyet statüsünün geçerli olduğu diğer ülkeler) vatandaşı olan kişilerin çocuklarına; c)ebeveynlerin nikahı, 20 Temmuz 1974 öncesinde başka ülkede kıyılan kişilerin çocuklarına; d) annesi veya babası Kıbrıslı Türk olup, 1974 olaylarından bağımsız olarak (Kıbrıs dışında öğrenim görme veya çalışma) TC kökenli bir kişiyle ilişkisi olan kişilerin çocuklarına; e) Pile köyünde ikamet eden kişilerin çocuklarına” verildiğini anımsattı.

Diğer gazete başlıkları ve yorumları  

Alithia gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili ilk açıklama yaptığı 220 gün sonrasında Kıbrıslı Türklere yönelik tedbirleri dün açıkladığını yazdı.

Haberi “ Kıbrıslı Türkler İçin İçi Boş Tedbirler” başlığıyla aktaran gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıslı Türklere yönelik tedbirlere ilişkin ilk açıklamayı,  100 günlük icraatlarından bahsettiği 23 Haziran 2023’te yaptığını anımsatırken o günden bugüne (düne) 220 günün geçtiğine dikkati çekti.

Gazete haberinde Kıbrıslı Türklere yönelik tedbirlerde açıklanan dulluk maaşının verilmesi konusunda ise daha önceki haberlerinde de yer verdikleri gibi, birçok Kıbrıslı Türk'ün, “Kıbrıs Cumhuriyeti gözünde meşruiyet kazanmak ve dulluk maaşı gibi ödenek almaya hak kazanmak” için Güney Kıbrıs’a giderek nikah kıydığını belirtti.

Kıbrıslı Türklere yönelik dulluk maaşı ile ilgili konunun yargıya taşındığı Fatma Kılıç davasını da örnek verirken, Fatma Kılıç’ın, eşinin ölmesinin ardından 2014 yılında dulluk maaşı almak için başvurduğunu ancak Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 2015’te bu talebi, bazı kriterlerin uymaması nedeniyle reddettiğini anımsattı.

Açıklanan tedbirler içerisinde Vatandaşlık Hizmet Merkezine (KEP) Türkçe bilen personelin alınacağının da bulunduğunu yazan gazete 2015 yılında KEP’in açılışında konuşan o dönemin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıslı Türklerle ilgili Güven Yaratıcı Önlemlerin açıklanmasının ardından KEP’e Türkçe bilen personel alındığını” söylediğini anımsattı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak 2015 yılından bu yana KEP Engomi’de Türkçe bilen bir kişinin çalıştığını yazdı.

Politis gazetesi ilgili haberi, “Düşük Maliyetli 14 Tedbir” ve “Cuellar’ın Karşılanması Kıbrıslı Türkler İçin 14 Tedbirle” başlıklarıyla verdi.

Gazete BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angel Holguin Cuellar’ın Kıbrıs’a gelecek olması ışığında "her iki taraftaki motorların  kendi yöntem ve hedefleri çerçevesinde ısınmaya” başladığını yazdı.

Haravgi gazetesi ise haberi  “Başkan, Kıbrıslı Türklerle İlgili Yarım Tedbirleri Açıkladı” şeklinde verirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamasına da yer verdi.

Editör: Ahmet Karagözlü