Neyi aramaya çıktıysak yola, onu bulacağımız biricik limandır aile. Belki de bu yüzden öteki adı 'YUVA’dır.

      Okul öncesi çocuğu için sorunlar bir dizi halinde gelir. Bir taraftan kendi gereksinimleri, diğer taraftan ailesinin ve yeni girdiği toplumsal ortamın istekleri ile karşı karşıyadır. Bu sorunları doğru bir biçimde çözerse, sonraki gelişim dönemleri bundan olumlu etkilenecek; ayrıca sorun çözme becerisini de geliştirmiş olacaktır.

      Okul öncesi dönemde, çocukta doğru ve yanlışı ayırabileceği bir vicdan gelişimi başlar. Bunun etkilerini ve gelişimini, kurduğu arkadaşlık ilişkileri ve oynadığı oyunlar aracılığıyla anlarız. Saldırganlık içeren davranışların yanında, kaygı, korku, çekingenlik, kıskançlık, inatçılık ve kaprisler de değerlendireceğimiz ipuçlarıdır.

      Sorunlar yaşayan çocuğun çözüm yolları yetişkinlerden farklıdır. O yaşadığı bir durumu çok yönlü olarak ele alma becerisinde değildir. Görünen tarafını ele alma yeteneği vardır ve bu yolla elde ettiği bilgiye bağlıdır.

      Anne babanın, bu zorlu yolculukta karar vermeleri gereken pek çok önemli konu vardır.

      Nasıl bir disiplin? Önleyici mi, otoriter mi? Unutulmamalıdır ki, bazı disiplin anlayışları ana babayı saldırgan konumuna oturtur. Bazıları o kadar koruyucudurlar ki çocuklarının benlik gelişimini engellerler. Bazı disiplin anlayışları ise, çocuğu yalan söylemeye, aldatmaya, geri çekilmeye iter. Bazı disiplin anlayışları ise, çocuğun olumlu davranışını pekiştirerek, tekrarını sağlar.

      Yaratıcılığı nasıl beslemeli? Oyuncakların en pahalısını almak işe yaramayabilir. Kavram gelişimini uyaran her türlü oyun, etkinlik ya da sizlerle yaptığı sıradan işler bunu sağlayabilir. Aileyle yaptığı market alışverişi, baba ile katıldığı bahçe işleri, mutfaktaki yemek işleri, kum, çamur, suyla oynamak gibi nice sıradan yaşantıya konuk olması ondaki yaratıcılığı besler, kavram gelişimini tetikler.

      Çalışan anne baba ne yapmalı? Eve çok geç bile gelseler, en azından onar dakikalık iki evrede çocuklarıyla beraber olmalılar. Anne ve baba birbirlerinin rollerini telafi etme yoluna gitmemeliler. Her birinin yerine getirmesi gereken kendi rolleri vardır ve bunun alternatifi yoktur..

      Televizyonun etkisini nasıl yönlendirmeli? Çocuğun  dünyayı, kendini ve sizi tanımasında televizyonun etkisi artık tartışmasız kabul dilmekte. Televizyon eğitir, öğretir. Bu kaçınılmaz gerçekten yola çıkarak, karar vermemiz gereken soru şudur: Televizyon neyi öğretmeli?

      Elinizde çok değerli bir ayrıcalık var: çocuğunuz için en doğru anne ve baba sizsiniz.