Değerli okurlarım,

Bugün sizlere unutulmaz besteci ve icracı Alaeddin Yavaşça’nın kısaca hayatı ve eserlerinden örnekler vereceğim.

Bestekarlığının yanı sıra aynı zamanda tıp doktoru olan Yavaşça, 1 Mart 1926’da Kilis’te doğdu.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın musiki hayatı, daha 8 yaşında iken Batı musikisi keman dersleri ile başladı. İstanbul’a gittikten sonra Sadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Dr. Suphi Ezgi, Zeki Arif Ataerkin, Refik Fersan, Mesut Cemil gibi üstatlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuvarı, İleri Türk Müziği Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan sınavı kazanarak İstanbul Radyosu’nda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye radyolarında ve TRT bünyesinde danışma, denetleme ve repertuvar kurallarında önemli görevler almış, 1967’den sonra solistliği yanında koro yöneticiliği de yapmıştır.

Alaeddin Yavaşça aynı zamanda genç neslin başarılı TSM sanatçılarına da hocalık yapmıştır.

‘Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok

Bir yer ki sevenle sevilenlerden eser yok

Bezminde kadeh kaldırdığımız sevgililer yok

Bir yer ki sevenle sevilenlerden eser yok.’

Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait olan bu hicaz şarkının usta bestecisi 95 yıllık ömrüne 652 beste, 256 ödül sığdırdı. Aynı zamanda hekim olan Yavaşça, eserlerinin 82’sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.

Eserlerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz;

‘Şen gözlerinle yüzüme bir baktın

Gözümden yol bulup gönlüme aktın

Kalbime girdin ateş gibi yaktın

Gözümden yol bulup gönlüme aktın.’

Güfte Şükrü Öncel /makam Hicazkar.

*

‘Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası

Ne gün ah etse kanar dildeki firkat yarası.

Dilerim bin beter olsun kim ayıplarsa beni

Arıyor ruhum onu olsa da bir yüz karası’

Güfte Ümit Malkoç/makam Hicaz.

*

‘Sarı mimozamsın sen benim

Hayal bahçesinde gül tenim

Ömrümün boyunca bendenim

Benimsin sevgilim sen benim.’

Makam Hicazkar.