Geçtiğimiz haftalarda değerli bir gazetecimiz köşesinde “Fuhuş her yerde...” başlıklı bir haber yapmıştı.

Bu habere göre bahse konu gazetecinin değerli bir büyüğü en büyük marketlerin birinde alışveriş yaparken genç bir bayan kendisine ‘nasılsın yakışıklım’ diye seslenmiş ve elindeki bir gece kulübüne ait kartviziti uzatarak, ‘beklerim’ demiş, ardından uzaktan bir öpücük göndermiş…ve yoluna devam etmiş…

Ülkemizin fuhuş gerçeğiyle tanışması maalesef yeni bir hadise değildir. Kuzey Kıbrıs ile ilgili bu gerçek her yıl ABD tarafından yayınlanan  İnsan Ticareti Raporlarında açık ve net olarak ortaya konmaktadır.

Toparlanıyoruz hareketi neticesinde dörtlü koalisyon hükümetinde yer alan Halkın Partisi, yürek yemiş gibi her soruna el atabileceğini göstermek için 18 Nisan 2018 tarihinde “KKTC Gece Kulüpleri Çalıştayı” düzenlemiştir. Bu çalıştayda fuhuş gerçeği başta Bakan düzeyinde olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluş yetkilileri tarafından açık ve net olarak ifade edilmiş ve alınabilecek önlemler kayda geçilmiştir. Ancak ondan sonraki geçen sürede birileri bu konu “CIZ”dır şeklinde tembihlemişçesine başta Halkın Partisi olmak üzere diğer yetkililer tarafından konu artık gündeme getirilmemiştir.

Gelin KKTC’deki fuhuş gerçeği hakkında “2023 İnsan Ticareti Raporu: Kıbrıs”  ve KKTC Gece Kulüpleri Çalıştayı Sonuç Raporunda dikkati çeken saptamalardan bahsedelim.

“2023 İnsan Ticareti Raporu: Kıbrıs”a göre; Kıbrıs Türk polisi herhangi bir insan ticareti mağdurunun kimliğini tespit etmemekle beraber barınma, sosyal, ekonomik ve psikolojik hizmetler de dahil olmak üzere mağdurlara koruma sağlamadı. Kıbrıslı Türk yetkililer insan ticaretiyle mücadele için finansman ayırmadı veya önleme çabalarını uygulamadı. “2000 tarihli Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Kanun”, gece kulüplerinin yalnızca dans gösterileri gibi eğlenceler sunabileceğini öngörüyordu, ancak Kıbrıslı Türk yetkililer bu “yasayı” nadiren uyguladı. Kıbrıslı Türk yetkililer, rapor edilen dönemde (2022'de 617) Kıbrıslı Türklerin idare ettiği bölgedeki 26 gece kulübünde 1.353 kadının istihdam edildiğini bildirdi ve gözlemciler, seks ticaretinin yaygın olarak gerçekleştiği gece kulüplerinin genelev işlevi gördüğünü bildirmeye devam etti (https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/cyprus#:~:text=As%20reported%20over%20the%20past,regulated%20by%20Turkish%20Cypriot%20authorities.)

“KKTC Gece Kulüpleri Çalıştayı Sonuç Raporu”na göre; konuyla doğrudan ilgili neredeyse tüm paydaşların aktif bir biçimde katıldığı Çalıştay’da, gerek yasal gerekse uygulamaya dair birçok önemli tespitler yapıldı ve bunların çözümüne dair kısa ve uzun vadeli öneriler sunuldu. Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası kapsamında ülkemize getirilen kadınların, yasada belirtilen konsomatris tanımı dışında, kulübüne gelen müşterilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği, çalışma ve barınma yerlerinin aynı olduğu, her hafta devlet hastanesinde zorunlu muayene oldukları, kısacası seks işçiliği yaptıkları ortaya konulmuştur. Ülkemizde seks işçiliğinin sadece gece kulüplerinde değil, ülkenin birçok yerinde var olduğu, mevcut yasal düzenlemelerin ve denetimlerin yetersizliği sebebi ile ihlal ve hukuksuzlukların ülkenin genelinde var olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumun insan hakları ihlalleri ile insan ticaretine zemin hazırlayabileceği tespit edildiğinden kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle sonuç odaklı çalışma yapılması planlanmaktadır (https://icisleri.gov.ct.tr/Portals/7/gece_kulupleri_calistay_rapor.pdf).

Sonuç olarak: acı ama gerçek hem her yıl yayınlanan insan ticareti raporları hem de altı sene önce yapılan Gece Kulüpleri Çalıştayının sonuçları ülkemizdeki fuhuş gerçeğini tokat gibi yüzümüze vurmasına rağmen egemen eşit devletimizdeki gelmiş geçmiş hükümetlerdeki yetkililer maalesef üç maymunu oynamayı devam etmişlerdir. Bilimsel düzeyde ortaya konan bu gerçekler, siyasetin finansmanı da dahil önemli bir ekonomik sektör olarak etkili olan ve baskı grubu barındıran fuhuşun siyasi otorite tarafından kerhen ve zımnen devam ettirildiğini ve/veya sorunu çözme erkine sahip olanların gerekli cesaret, dirayet ve basiretten yoksun olduklarını göstermektedir.